Om cookiesOm webbplatsen

Fjärrvärmen i Piteå

Flygbild från Smurfit Kappa Piteå som levererar merparten av sin spillvärme till nytta och glädje för Piteborna och Piteåmiljön.

 

Prisvärt, säkert & nyttigare för Pitemiljön

Att välja fjärrvärme är att välja en miljövänlig, trygg och ekonomiskt fördelaktig värmekälla.

PiteEnergis fjärrvärme produceras lokalt med hjälp av överskottsvärmen från biobränsleprocesser vid Smurfit Kappa Piteå. Mer än 95% av behovet till det centrala fjärrvärmenätet kommer från dessa. Samarbetet (driftsättning) påbörjades 1978 med dåvarande ASSI. Tack vare detta har fjärrvärmen i Piteå utvecklats och expanderat i rask takt . Nästan alla större fastigheter är inkopplade på fjärrvärmenätet. Det senaste decenniet har fokus legat på småhusutbyggnad. Totala antalet anläggningar  ligger idag på ca 4 000 st. Driftsäkerheten, bekvämligheten och den låga energikostnaden -0fta lägre än övriga alternativ – är andra faktorer som talar för fjärrvärmen. Övriga leverantörer är Vattenfall/ SCA via pannan i Munksund och Stenvalls Trä på Lövholmen.

Varmt välkommen till en värmeleverantör som bryr sig om Pitebornas situation.