När den tillfälliga anläggningen varit ansluten mer än 12 månader börjar automatiskt en extra månadsavgift att debiteras enligt nedan.
Samtliga priser nedan är exklusive moms och tillämpas från 2019-01-01.

Nättariff Årskostnad Extra avgift/månad
25 A 6 904 kr 115 kr
63 A 17 020 kr 284 kr
80 A 23 676 kr 395 kr
100 A 29 188 kr 486 kr
125 A 35 508 kr 592 kr
160 A 45 108 kr 752 kr
200 A 56 804 kr 947 kr
250 A 70 436 kr 1174 kr

Uppsägning av tillfällig anslutning
När du inte längre behöver byggkraft säger du upp din tillfälliga elanslutning genom att kontakta vår kundservice minst tre dagar innan avslut. Vi gör en slutlig avläsning av din elanvändning innan elmätaren monteras ner igen eller flyttas till en permanent plats.