Hoppa till innehållet

Anslut dig till fjärrvärme – Så här går det till

När du väljer att ansluta ditt hus till fjärrvärme så kan du känna dig helt trygg. Vi tar hand om allt arbete från ledningsanslutning och grävning på tomten till komplett installation i ditt hus.

Lämna intresseanmälan
Du kan fylla i den direkt här på sidan eller kontakta någon av våra säljare. När vi fått in din intresseanmälan gör vi en bedömning om anlslutning är möjlig.

Hembesök och planering
Vi kommer ut till dig på hembesök och informerar om och går igenom din installation. Vi planerar tillsammans var det är lämpligast att placera din fjärrvärmecentral och hur vi kan dra rören. Vi samråder även om grävning på din tomt.

Skriv avtal
Innan vi börjar installationen skriver du och någon av våra säljare ett avtal. Därefter planeras tidpunkt för installationen.

Grävning
Innan vi gräver upp gatan märks befintliga el- och teleledningar ut för att ingenting skadas. Ett ledningsdike grävs för fjärrvärmeledningarna. Inne på tomten är diket omkring 80 cm djupt.

Håltagning i vägg
När vi har grävt upp ledningsdiket fram till din husvägg, tar vi upp ett hål där rören ska gå in och vidare till fjärrvärmecentralen. Har du ett hus med källare borras hålet i källarväggen. Har du ett hus utan källare läggs rören på utsidan av väggen och döljs med en profilerad plåtlåda.

Rörläggning och provtryckning
När rören är nedlagda i marken ihopsvetsade släpps fjärrvärmevattnet på i ledningarna och det nya fjärrvärmesystemet provtrycks. Skarvarna på fjärrvärmerören isoleras. Vi lägger även ner ett tomt rör för att förbereda för framtida bredbandsanslutning.

Återställning
Efter avslutat rörarbete återställer vi schaktet både på din tomt och på gatan. Asfaltering av gata, trottoar och tomtytor samordnas ibland med andra projekt och kan därför dröja en tid. Hålet i ytter-väggen tätas efter att ledningarna har dragits in, men sista finputset med att spackla och måla åligger fastighetsägaren. Vi avslutar utomhus genom att lägga matjord och så gräsfrö därefter ansvarar fastighetsägaren för bevattning och eventuella småjusteringar (sättningar).

Montering och påkoppling
Vi kontaktar dig och kommer överens om en tid för installation. Under dagen som installationen sker kommer ni att bli utan värme och varmvatten. Den nya fjärrvärmecentralen monteras på överenskommen plats och tas i drift.

Besiktning
När installationen är klar bokas en tid för inre slutbesiktning. Vid besiktningstillfället får du även en genomgång av hur fjärrvärmecentralen fungerar och sköts på bästa sätt. Eventuella besiktningsanmärkningar noteras och åtgärdas.

Betalning
Fakturan skickas från oss när fjärrvärmecentralen är inkopplad och slutbesiktad.

Support och service
Vi har jour dygnet runt, alla dagar, året runt. Ring 0911-648 00 så hjälper vi dig.

Installationsguide Fjärrvärme

Installationsguide Fjärrvärme

Installationsguide Fjärrvärme Uppladdat: 2023-04-20 | pdf361 Kb Ladda ner

Dina uppgifter

Anmäl ditt intresse för anslutning till fjärrvärme i Piteå. Vi sparar din intresseanmälan och använder den som underlag för framtida utbyggnadsplaner.

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig