Hoppa till innehållet

Avbrottsersättning

I ellagen finns bestämmelser som ger dig som kund rätt till avbrottsersättning efter strömavbrott som varat minst 12 timmar i sträck. Strömavbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst 2 timmar i sträck. I vårt nätområde är det väldigt ovanligt med så långa avbrott men det kan ändå vara bra att känna till din rätt att få avbrottsersättning som elanvändare.

Normalt sett så behöver du inte ansöka om avbrottsersättning utan den betalas ut så snart som möjligt efter elavbrottet och regleras på fakturan du får från oss.

Hur mycket ersättning du får beror på avbrottets längd (minst 12 timmar) och din årliga nätkostnad. Som lägst kan du få 2% av ett prisbasbelopp och som högst 300% av den beräknade årliga elnätskostnaden.

Vi som elnätsägare är skyldiga att betala ersättning till dig som drabbats inom sex månader från utgången av den månad då vi fått kännedom om avbrottet. Vi är även skyldiga att betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om ersättningen inte skulle betalas ut i rätt tid. Skulle du inte fått ersättning inom denna tid ber vi dig kontakta oss.

Ersättning betalas inte om din fastighet var frånkopplad då avbrottet påbörjades eller om du inte fullgjort din betalningsskyldighet enligt Allmänna Avtalsvillkoren. Du har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på egen försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet eller om avbrottet beror på stamnätsfel.

Mer information om avbrottsersättning hittar du i ellagen. Avbrottsersättning regleras genom kapitel 10, paragraf 9,
eller läs mer om reglerna för avbrottsersättning hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig