Hoppa till innehållet

Sälj överskottselen till oss

Solceller på hustak

Solens energi ger egen förnybar el, lägre elkostnader och ett mer hållbart energisystem. När solcellerna producerar mer el än du hinner använda, kan du sälja överskottet till oss.

Din egenproducerade el används i första hand till din egen elanvändning. När solcellerna producerar mer än du använder, kan du sälja din överskottsel till oss och därigenom både spara pengar och bidra med förnybar el till energisystemet. Vi betalar dig enligt gällande timpris baserat på Nord Pools spotpris i just ditt elområde, ett avdrag görs för vid var tid gällande regler- och balansansvarskostnader samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett.

För att kunna få ersättning för överskottet behöver du vara elhandelskund hos PiteEnergi och teckna ett mikroproduktionsavtal hos oss.

Fördelar med avtal för mikroproduktion

  • Du får betalt för den el du producerar men själv inte använder
  • Du får allt samlat på en faktura, både såld och köpt el
  • Du hjälper till att fylla elnätet med förnybar energi
  • Möjlighet till skattereduktion med 60 öre/kWh för elen du bidrar med till elnätet. Skattereduktionen justeras mot din inkomstdeklaration

Läs mer om vilka skatteregler som gäller för dig som är mikroproducent här.

Särskilda avtalsvillkor för mikroproduktion konsument

Jag är intresserad av att skaffa solceller

Teckna avtal - försäljning av överskottsel

Vad roligt att du vill teckna avtal med oss för att sälja ditt överskott av solel. Kom ihåg att du behöver vara elhandelskund hos oss för att kunna ingå avtalet. Jag godkänner att PiteEnergi kontaktar mig med hjälp av de uppgifter jag fyller i nedan.

Energilån i samarbete med Sparbanken Nord

Behöver du låna pengar till en klimatsmart energilösning? Nu kan vi i samarbete med Sparbanken Nord erbjuda Energilån - ett förmånligt lån som ger dig en möjlighet att investera i en hållbar energilösning som solceller eller fjärrvärme.

Solceller på tak

Läge för solceller

Solceller har lång livslängd och kräver minimalt med underhåll. Vi på PiteEnergi guidar dig hela vägen genom affären.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Ladda ner vår app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka dina kostnader.
Läs mer