Hoppa till innehållet
Publicerad: 27 mars, 2018

Sälj överskottselen till oss

Den el som du producerar och inte själv använder får du betalt för. Du som elhandelskund och mikroproducent är viktig för oss.

Din egenproducerade el kvittas i första hand mot din elanvändning som du köper av oss. Din produktion utöver din elanvändning betalar vi till dig enligt gällande månads pris baserat på Nord Pools spotpris i just ditt elområde.

Har du pappersfaktura får du en samlingsfaktura där din elanvändning kvittas mot din överskottsproduktion. Har du e-faktura får du två fakturor en för din elanvändning och en minusfaktura för din överskottsproduktion. Beloppet på minusfakturan kommer automatiskt att dras av på nästa månads elanvändningsfaktura.

Från den 1 januari 2015 har du som är mikroproducent också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet. Läs mer om vilka skatteregler som gäller för dig som är mikroproducent här.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.

Dela  Share on facebook

Ladda ner vår app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka din kostnad.
Läs mer