Hoppa till innehållet

Elnätsavgifter 2024

Elledning i solnedgång och dimma

Vilket elnätsföretag du är kund hos väljer du inte själv, det beror på var du bor, här i Piteå är det vi som äger och ansvarar för elnätet. Elnätsavgiften du betalar till oss används för att underhålla och utveckla elnätet och se till att du alltid har el hemma hos dig.

Vilken avgift du betalar beror på din huvudsäkring. Den el som du sedan använder, betalar du till det elhandelsföretag du valt.

Säkringstariffer generellt

  • Mätarsäkringen beror på amperetalet på passdelen
  • Ändring av passdel får endast ske av behörig elinstallatör eller av oss, men ej med tätare mellanrum än ett år
  • Tröga säkringar av S-märkt typ får användas
  • Lägenhetstariffen tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus
  • I tarifferna ingår myndighetsavgifter i form av elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift med totalt 68 kr/år inklusive moms, enligt förordningen 2017:1040

Energiskatt
Energiskatten tillkommer för alla elnätsavtal och är samma oavsett vilket elnätsbolag du har. Den gällande energiskatten i Piteå kommun (som har reducerad energiskatt) är för  2024: 33,2 öre/kWh exklusive moms.

Priserna gäller från och med 2024-01-01 och tillsvidare. Här finns våra avtalsvillkor

Ordinarie säkringstariffer

Mätarsäkring kr/år inkl. moms Anmärkning
LGH, Lägenhet 1 875
16 A med överföringsavgift 2 825 +18,7 öre/kWh Vid årsförbrukning över cirka 28 580 kWh/år är tariff 20A förmånligare
20 A 8 170
25 A 10 260
35 A 13 750
50 A 19 475
63 A 25 285
80 A 35 165
100 A 43 360
125 A 52 735
160 A 67 000
200 A 84 375
250 A 104 625

Säkringstariffer under avveckling (ej nyteckning)

Mätarsäkring kr/år inkl. moms Anmärkning
6 A utan överföringsavgift 7 436 Vid årsförbrukning under cirka 24 650 kWh/år är ordinarie säkringstariff 16A (med överföringsavgift) förmånligare
315 A 125 750
400 A 156 750
500 A 195 125

Effekttariffer generellt

  • Kunden tecknar ett årsabonnemang för sitt effektuttag
  • Utnyttjad aktiv respektive reaktiv effekt beräknas som medelvärdet av de två högsta timvärdena från två skilda månader under året
  • Om utnyttjad aktiv effekt överskrider den avtalade abonnerade effekten debiteras dubbel effektavgift för överuttaget
  • Uttag av reaktiv effekt (kVar) tillåts upp till 50% av aktiv effekt (kW) utan avgift. För uttag av reaktiv effekt överstigande 50% av aktiv effekt debiteras reaktiv effektavgift för överuttaget
  • I tarifferna ingår myndighetsavgifter i form av elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift enligt förordningen 2017:1040. För effekttariff Lågspänning uppgår dessa till 55 kr/år exklusive moms, och för effekttariff Högspänning till 3 904 kr/år exklusive moms.

Effekttariffer, avgifter (exkl. moms)

Effekttariff Lågspänning * Nominell leveransspänning 0,4 kV Effekttariff Högspänning Nominell leveransspänning 10 eller 20 kV
Fast avgift kr/år 13 200 23 800
Effektavgift aktiv effekt kr/kW, år 522 352
Avgift överuttag aktiv effekt kr/kW, år 1 044 704
Reaktiv effektavgift kr/kVAr, år 130 114

*) Minsta teckningsbara årsabonnemang för effekttariff 0,4 kV vid nyteckning eller ändring av abonnemang är 140 kW (abonnerad effekt)

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig