Hoppa till innehållet

Regler för installation av solcellsanläggning

Installation av solcellsanläggning ska följa Energiföretagens handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet- ALP” som innehåller tekniska anvisningar och hänvisningar till standarder för nyanslutning av produktionsanläggningar.

Observera att installation av solcellsanläggning innebär en ändring i befintlig kundanläggning som kräver en för- och färdiganmälan anslutning småskalig produktion.

Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

I anläggningar med mätartavla placerad inomhus behöver mätaren flyttas ut till ett fasadmätarskåp.

Fasadmätarskåpet ska vara utfört enligt dagens mätarnorm, d.v.s. huvudbrytaren i mätarskåpet ska vara placerad efter elmätaren.

Vid äldre anläggningar kan omtrådning krävas, så att elmätaren hamnar mellan huvudelkopplare dvs. kundens strömbrytare och mätarsäkringarna (se principskisser nedan). Även byte av huvudelkopplare till en med frånskiljande och blockerbara egenskaper kan vara nödvändig vid detta alternativ.

I kundanläggningens mätarskåp ska finnas en elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt. Elkopplaren ska vara av typen lastfrånskiljare (lastbrytare). Den ska kunna blockeras i öppet läge och alltid vara åtkomlig utifrån för PiteEnergis personal samt märkas med skylt med texten ”Elkopplare för produktionsanläggning” E 06 686 07. Lastfrånskiljaren får vara placerarad maximalt på en armlängds avstånd från mätarskåpet. I de fall elkopplaren inte sitter i fasadskåpet ska det anges tydligt var den finns.

 

Märkning i producentens elanläggning

Fasadmätarskåpet ska märkas med varningsskylt E 066 8656 som informerar om att produktionsanläggning är ansluten.

 

 

Principskiss för märkning av kundanläggning

 

 

 

Principskiss för installation

Dela  Share on facebook

Ladda ner vår nya app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka din kostnad.
Läs mer