Hoppa till innehållet

Regler för installation av solcellsanläggning

Installation av solcellsanläggning ska följa Energiföretagens handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet- ALP” som innehåller tekniska anvisningar och hänvisningar till standarder för nyanslutning av produktionsanläggningar.

Observera att installation av solcellsanläggning innebär en ändring i befintlig kundanläggning som kräver en för- och färdiganmälan anslutning småskalig produktion.

Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

I anläggningar med mätartavla placerad inomhus rekommenderas mätaren flyttas ut till ett fasadmätarskåp.

Fasadmätarskåpet ska vara utfört enligt dagens mätarnorm, d.v.s. huvudbrytaren i mätarskåpet ska vara placerad efter elmätaren.

Vid äldre anläggningar kan omtrådning krävas, så att elmätaren hamnar mellan huvudelkopplare dvs. kundens strömbrytare och mätarsäkringarna (se principskisser nedan). Även byte av huvudelkopplare till en med frånskiljande och blockerbara egenskaper kan vara nödvändig vid detta alternativ.

I kundanläggningens mätarskåp ska finnas en elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt. Elkopplaren ska bryta inkommande faser och PEN-ledare alternativt PE/N. Den ska vara åtkomlig utifrån för PiteEnergis personal.

Den ska kunna blockeras i öppet läge samt märkas med skylt med texten ”Elkopplare för produktionsanläggning” E 06 686 07.

Särskilda krav för anläggningar med Ö-driftsfunktion

  • Krav från elsäkerhetsverket att eget jordtag skall anbringas. Under normal drift från elnätet skall detta jordtag vara separerat från Pite Energis. Ansvaret för detta ligger på installatör och anläggningsinnehavare
  • En brytare för kundanläggningen ska finnas för att kunna bryta inkommande faser och PEN-ledare alternativt PE/N. Brytaren ska vara åtkomlig utifrån för PiteEnergis personal.

 

 

Märkning i producentens elanläggning

Fasadmätarskåpet ska märkas med varningsskylt E 066 8656 som informerar om att produktionsanläggning är ansluten.

 

 

Principskiss för märkning av kundanläggning

 

 

 

Principskiss för installation

Dela  Share on facebook

Ladda ner vår app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka din kostnad.
Läs mer