Aktuellt marknadsläge

Efter att det har varit vått under en längre period så ser nu nederbörden ut att minska till strax under normalt vid mitten av oktober.

I och med den minskade nederbörden så ökar möjligheten att få tillbaka kontrollen på vattnet för de norska producenterna. I Sverige så har vi fortfarande haft kontroll på vattnet vilket har gjort att priset hållits uppe trots den ökade nederbörden. Dock har vi sett stora skillnader mellan veckodagar och helgdagar speciellt då det blåst mycket med ett betydligt lägre pris under helgen. Inflödet i Sverige väntas vara fortsatt över normalt oktober ut även om det väntas minska. I slutet av månaden kommer kärnkraftsreaktorerna Forsmark 1 och Oskarshamn 3 tillbaka dock så kommer Forsmark 1 att gå på halvfart framtill början på januari nästa år. I och med det fortsatt höga inflödet så väntar vi oss ett något lägre spotpris i hela Sverige för oktober.

Prognos för oktober

Något lägre pris

Påverkande faktorer

Högt inflöde

Stark hydrologi

Torrare väder från mitten av oktober

Senast uppdaterad: 19 oktober, 2020
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla alla vardagar kl 7.00-17.00

Dela  Share on facebook

Nya Mina sidor

Med Mina sidor tar du enkelt kontroll över din energianvändning. Logga in på Mina sidor och se mer detaljerad energistatistik för både din el och fjärrvärme.
Till mina sidor
Driftinfo:
Oplanerat elavbrott berör Kägelbanevägen, Storforsvägen