Hoppa till innehållet
Publicerad: 29 november, 2023

Aktuellt marknadsläge

Prognos för December

Högre pris

Påverkande faktorer

Stigande elanvändning

Lite nederbörd

Hög kärnkraftsproduktion

God kraftbalans utanför Norden

Det mesta tyder på att december kommer att bjuda på ett högre elpris. En stigande vindkraftsproduktion och en förväntad högre kärnkraftsproduktion beräknas dock dämpa prisuppgången.

Spotpriserna har under november månad stigit som en följd av bland annat ett kallare väder än normalt vilket även har höjt prognosen något för elpriset i vinter. Vi har sett ett flertal veckor med stigande elanvändning, som en följd av den sjunkande temperaturen. Samtidigt har det blåst mindre än normalt och vindkraftsproduktionen har således varit låg i november. Detta har kunna kompenseras av en ökad tillgänglighet av kärnkraft och en vattenkraftsproduktion över vad som är normalt för årstiden.

Förutom faktorer som ett kyligt väder och låg vindkraftsproduktion har det inte fallit nog med nederbörd för att hålla uppe den hydrologiska balansen när vattenkraftsproduktionen varit hög. Således har ett flertal prishöjande faktorer präglat den senaste tiden.

Om vi lyfter blicken så ser vädret ut att även fortsättningsvis ha en prishöjande karaktär av såväl kyla vilket kommer att höja elanvändningen än mer, samt låg nederbörd samtidigt som de samlade vattenkraftresurserna avtar.

En stigande vindkraftsproduktion och en förväntad högre kärnkraftsproduktion beräknas dock dämpa prisuppgången. Totalt sett har prisläget svängt något uppåt sedan senaste prognosen, mot ett högre elpris i december och januari.


Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Ladda ner vår app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka dina kostnader.
Läs mer