Hoppa till innehållet

Aktuellt marknadsläge

Prognos för juli

Något lägre pris

Påverkande faktorer

Minskad tillrinning då vårfloden avtar

Minskad elanvändning

Prisvariationer beroende på hur mycket det blåser

Begränsningar i nätöverföringen

Elpriset ser ut att bli något lägre i norra delarna av landet under juli månad.

Våren och försommaren har hittills bjudit på nederbörd under det normala, vilket innebär att den hydrologiska balansen sjunker för närvarande. Vindkraften har ett stort genomslag på elmarknaden numera, så de dagar då det blåser mycket faller priset på el, främst i norra Sverige men tidvis ger det genomslag även i söder. Totalt sett ger detta ofta stora prisskillnader mellan norr och söder, med vissa undantag då även SE1 och SE2 kan få stigande elpriser när vinden mojnar. Kärnkraftsunderhållen fortsätter och minst en reaktor kommer att vara avställd fram till i början av oktober. Elöverföringen inom landet fortsätter att vara begränsad, på grund av underhåll i nätet samt att kärnkraften inte går för fullt. Detta gör att prisskillnaderna väntas vara fortsatt höga i sommar. Tittar vi på prisprognoserna för juli så ser priset ut att sjunka något i SE1, SE2 och SE3 medan elen blir dyrare i SE4.


Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-17.00

Dela  Share on facebook

Ladda ner vår app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka din kostnad.
Läs mer