Hoppa till innehållet

Aktuellt marknadsläge

Prognos för oktober

Något lägre pris

Påverkande faktorer

Stigande elanvändning

Fortsatta nätbegränsningar

Kärnkraftsunderhåll

Stigande vindkraftsproduktion

Långtidsprognoser från SMHI visar på ett mer normalt väder från inledningen av oktober, vilket gör att priset i oktober väntas bli något lägre än i september.

Vad är då ett för årstiden ”mer normalt väder”? Jo, ett väder som skulle innebära mer nederbörd och ett något högre inflöde, samt ökad vindkraftsproduktion. Sedan ökar vindkraftsproduktionen även generellt, då vi kommer längre in på hösten och in i vintern. Detta då det vanligtvis blåser mer på vintern än på sommaren. Dock så sjunker förstås temperaturen och elanvändningen ökar som följd. Även om nätbegränsningarna väntas bli något bättre under oktober månad, så kommer de att fortsätta till 15 november enligt det senaste från Svenska Kraftnät. Forsmark 3 är nu sista kärnkraftsreaktorn i Sverige som är nere för underhåll, vilket pågår till 25 oktober. En ny kabel mellan Norge och Storbritannien väntas officiellt vara i drift under oktober och det väntas höja systempriset och väntas bidra till ett högre pris i SE3. SE4 väntas efter rekordhöga priser under september minska något i oktober, då begränsningarna mellan SE3 och SE4 väntas minska något.


 

Senast uppdaterad: 23 september, 2021
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla alla vardagar kl 7.00-17.00

Dela  Share on facebook

Ladda ner vår nya app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka din kostnad.
Läs mer