Ska du gräva?

När du ska gräva och utföra markarbeten behöver du beställa ledningsvisning för att veta var det finns ledningar i marken på din tomt. Vi använder oss av Ledningskollen som är en kostnadsfri webtjänst där du enkelt kan registrera ditt ärende och få ledningsanvisning från alla ledningsägare som är med i Ledningskollen.

Det är enkelt att beställa din ledningsanvisning hos Ledningskollen för att få besked om var ledningar och kablar är nergrävda på din tomt och därigenom slippa onödiga avgrävningar. Du får själv rita in på en karta var du tänker gräva, sedan kommer ledningsägarna att analysera ärendet och besluta om lämplig åtgärd för att skydda sina ledningar. Den vanligaste åtgärden är att det görs markering/utsättning på plats.

Tänk på att en skadad elkabel kan vara livsfarlig, rör den inte och gå inte nära den. Undvik att titta in i en skadad fiberkabel, den kan skada dina ögon. Om du ser en konstaterad eller misstänkt skada – felanmäl till oss direkt.

arrow

Byggkraft - Tillfällig elanslutning

arrow

Våra nätavgifter

Vi äger och utvecklar elnätet i Piteå

Vi bygger, underhåller och ser till att elnätet fungerar.

Dela  Share on facebook

Nya Mina sidor

Med Mina sidor tar du enkelt kontroll över din energianvändning. Logga in på Mina sidor och se mer detaljerad energistatistik för både din el och fjärrvärme.
Till mina sidor
Driftinfo:
Oplanerat elavbrott berör Kägelbanevägen, Storforsvägen