Hoppa till innehållet

GDPR – Hur vi behandlar dina personuppgifter

PiteEnergi ansvarar för alla personuppgifter vi behandlar och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan läsa mer här.

Från och med 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) som lag i alla EU:s medlemsländer. Lagstiftningen ersatte personuppgiftslagen och är till för att skydda den enskildas personliga integritet.

PiteEnergi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtal med dig eller när det är nödvändigt enligt lag. Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du blir kund, arbetar hos oss, när du använder de tjänster som vi tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med oss. Vi kan också komma att använda personuppgifterna för marknadsföringsändamål.

Vi kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis fastighetsägare, elinstallatörer, Skatteverket, Försäkringskassan eller Lantmäteriet.

Så länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och fastställda gallringsbeslut. Gallringsbesluten innehåller information om hur länge vi får lagra handlingar som innehåller personuppgifter. När ett ärende slutbehandlats görs en bedömning av vad som ska bevaras enligt arkivlagstiftningen. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge det är nödvändigt för det ändamål som uppgifterna behandlas för. Handlingar som innehåller personuppgifter som inte ska bevaras raderas eller rensas på personuppgifter. I samband med att ett avtal avslutas följer vi Redovisningslagen som anger att uppgifterna ska sparas i sju år.

Delning av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom PiteEnergi med undantag för inhämtning eller utlämning till tredje part om det följer av lagstiftning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter. Utöver det kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av ekonomiska förutsättningar att fullgöra ett avtal. Personuppgifter kan även komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med dig ska kunna fullgöras.

Vi kan även behöva dela personuppgifter med leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning och där behandlingen alltid föregås av giltigt personuppgiftsbiträdesavtal. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part utanför PiteEnergi.

Överföring av uppgifter till tredje land
I de fall personuppgifter förs över till länder utanför EU/EES sker det bara om berört land har adekvat skyddsnivå eller om överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt Dataskyddsförordningen.

Personuppgifter som inte behandlas av PiteEnergi
PiteEnergi behandlar inte personuppgifter från samarbetspartners eller andra digitala tjänster och plattformar som exempelvis tjänsteleverantörer för fiber, Facebook (Meta), Instagram, LinkedIn eller Kivra och är därför inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för personuppgifter som lämnas när du använder dessa tjänster. Det är företaget som tillhandahåller tjänsten eller produkten som du ska vända dig till för information om behandlingen av sådana personuppgifter.

Dina rättigheter i samband med vår behandling
Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Se nedan exempel:

  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om dina personuppgifter vi har registrerade hos oss.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om vi saknar en rättlig grund för behandlingen.
  • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt till begränsad behandling – en rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet – en rätt att begära att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till en annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv lämnat till oss.

Synpunkter på behandling av personuppgifter
Anser du att behandlingen av personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till IMY (Integritetsmyndigheten). Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice vid synpunkter, i de allra flesta fall kan vi lösa problem tillsammans. Om du ändå inte blir nöjd över hur vi hanterat ditt ärende så ska du givetvis få framföra din åsikt vidare. Här finns bra information om vart du kan vända dig: ”Dina rättigheter”

Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddslagstiftningen är det bolag som hanterar ditt ärende;

AB PiteEnergi, org.nr 556330-9227
PiteEnergi Handel AB, org.nr 556527-9964
PiteEnergi Elnät AB, org.nr 556245-9825

Kontaktuppgifter
Vi har utsett ett dataskyddsombud som nås via e-post: dso@pitea.se

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Ladda ner vår app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka dina kostnader.
Läs mer