Hoppa till innehållet
Publicerad: 15 mars, 2022

Fjärrvärmepriset håller sig stabilt

Kostnaderna för uppvärmning är ofta en stor utgift för många fastighetsägare och företag. Uppvärmningsalternativen är många och medan el- och bränslepriserna varierat kraftigt den senaste tiden, så håller sig fjärrvärmepriset fortsatt stabilt.

Fjärrvärme är en hållbar och trygg uppvärmningsform, både vad gäller teknik och kostnader. När man jämför med andra vanliga uppvärmningsalternativ, så har fjärrvärme en mer förutsägbar kostnadsbild. Däremot är det inte alltid helt enkelt att jämföra olika alternativ på ett objektivt sätt.

– Vissa kunder kan till exempel byta från fjärrvärme till bergvärme för att kalkylen på årskostnaden är lägre, men ofta missas att en alternativ lösning kan komma att kosta mer i längden, exempelvis beroende på förändrade el- och bränslepriser. Fjärrvärmepriserna följer inte samma tillfälliga mönster som elmarknadens svängningar. Vi gör istället en långsiktig bedömning av prisläget; hur tror vi att energi- och bränslepriserna kommer att utvecklas över tid? Att det avviker upp eller ner under ett år spelar mindre roll. Tack vare våra samarbeten med Smurfit Kappa, SCA och Sunpine är vi förhållandevis unika med att leverera restvärme från industrins processer, säger Daniel Eriksson, chef Värme & Kyla.

Som fjärrvärmekund hos PiteEnergi vet du nivån på kostnaderna för din fjärrvärme under flera år framåt. Varje år publicerar vi en prognos i Prisdialogen, för hur priset kommer att utvecklas de kommande tre åren. Baserat på din fjärrvärmeanläggnings historiska användning görs även en prognos på vad din fjärrvärme kommer kosta kommande år.

– Under förutsättning att din användning inte väsentligt förändras eller att din fjärrvärmeanläggning inte börjar prestera sämre, så kan du alltid ha bra kontroll på framtida kostnader. Det ger också våra kunder fördelar när de budgeterar för sin verksamhet framåt, säger Daniel Eriksson.

Priset på fjärrvärme har varit stabilt under lång tid och präglats av små och förutsägbara justeringar varje år, med variationer över landets olika fjärrvärmenät.

– Osäkerheten kring el- och bränslepriserna just nu, visar tydligt den stabilitet som fjärrvärmen har. Det är en klar konkurrensfördel. Med vår prispolicy vill vi ge kunderna en transparent och förutsägbar prisutveckling. Dessutom har ju vår fjärrvärme många andra fördelar, med väldigt hög leveranssäkerhet och framförallt minskad miljöpåverkan genom att vi kan ta vara på de lokala industriernas restvärme, avslutar Daniel Eriksson.

 

 

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Ladda ner vår app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka dina kostnader.
Läs mer