Hoppa till innehållet
Publicerad: 6 februari, 2023

Fjärrvärme – en viktig del av framtiden

PiteEnergi har levererat fjärrvärme i över 40 år och idag värms mer än 3300 villor med hjälp av överskottsvärme från Piteås industrier. Satsningen på fjärrvärmeutbyggnad har varit medveten, långsiktig och känns just nu viktigare än någonsin.

El spelar en avgörande roll i energiomställningen, vilket vi just nu kan se tydligt här i norra Sverige. Utmaningarna med att öka andelen elproduktion för att möjliggöra en förnybar industri- och transportsektor, är ett av de mest prioriterade områdena men det handlar lika mycket om att hitta områden där det finns möjligheter att minska elkonsumtionen. Här spelar fjärrvärmen en viktig roll. Idag står fjärrvärme för ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige och bara i Piteå frigör vår fjärrvärme ca. 260 GWh eleffekt till sådant som behöver den bättre, vilket gynnar både elnätet och våra kunder.

Hur fjärrvärmen i Sverige produceras varierar mycket, då varje fjärrvärmenät har olika lokala förutsättningar. I Piteå har vi ett väl utvecklat samarbete med industrierna där vi tar tillvara på överskottsvärme.

– Det är inte bara smart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv utan det är också väldigt bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi tar tillvara på överskottsvärme från våra lokala industrier vilket utgör 98% av vår fjärrvärme och det är helt fantastiskt, säger Daniel Eriksson, chef Värme & Kyla.

Med en allt mer osäker elmarknad och kraftigt varierande elpriser, erbjuder fjärrvärmen en stabilare prissättning. Detta då priset till stora delar styrs av konsumentprisindex, vilket ger en trygghet i prisutvecklingen.

– Vi ser en ökad efterfrågan hos Piteborna att ansluta sina fastigheter till fjärrvärmenätet. En av anledningarna till detta är de varierande och höga elpriserna som innebär att kunderna får svårt att kunna beräkna sina kostnader för el. Med fjärrvärme får man en annan trygghet i både pris och kostnad, berättar Anders Ådemo, marknadschef.

Vill du ansluta dig till fjärrvärme?

Bor du i ett område med fjärrvärme finns det goda möjligheter att ansluta din fastighet. Planeringen av årets anslutningar är i full gång och ju tidigare vi får din beställning, desto större möjligheter har vi att hinna ansluta just ditt hus. Kontakta oss på 0911-648 00, för mer information och offert.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Ladda ner vår app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka dina kostnader.
Läs mer