Hoppa till innehållet
Publicerad: 19 mars, 2024

30 000 kr i bidrag för byte till fjärrvärme

Mikael Lundström, drift- och underhållschef Värme & Kyla.
Mikael Lundström, drift- och underhållschef Värme & Kyla.

Nu kan du byta uppvärmningssystem i din fastighet till fjärrvärme och få bidrag på upp till 30 000 kr plus avdrag för ROT. Det är dock viktigt att beställa fjärrvärmeanslutning så snart som möjligt för att kunna dra nytta av bidraget, då ansökan om bidrag måste vara Boverket tillhanda senast den 1 juni 2025.

Bidragsstödet omfattar bland annat materialkostnader för konvertering från eluppvärmning till fjärrvärme. Stödet är högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna och max 30 000 kronor.

I Piteå värms det centrala fjärrvärmenätet till ca. 98% av överskottsvärme från de lokala industrierna, vilket gör vår fjärrvärme unik och ger våra kunder trygga och säkra leveranser som tar stor hänsyn till miljön. Intresset hos våra kunder att ansluta sina fastigheter till fjärrvärmenätet fortsätter öka och många vill beställa nu, just för att ha möjligheten att söka bidrag.

– Vi vill hjälpa så många Piteåbor som möjligt att ansluta sig till fjärrvärmenätet och kunna ta del av bidragsmöjligheterna som nu finns. Ju tidigare vi får beställningarna desto bättre förutsättningar får vi att hinna leverera innan 1 juni 2025, säger Mikael Lundström, drift- och underhållschef Värme & Kyla.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om bidrag, men du ansöker om bidraget på Boverkets webbplats senast inom fyra månader från det att installation påbörjats, dock senast den 1 juni 2025. Till arbetet med installationen räknas inte projektering och andra förberedelser. Läs mer om bidraget här

Dina uppgifter

Anmäl ditt intresse för anslutning till fjärrvärme i Piteå. Vi sparar din intresseanmälan och använder den som underlag för framtida utbyggnadsplaner.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Ladda ner vår app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka dina kostnader.
Läs mer