Hoppa till innehållet
Publicerad: 23 februari, 2021

Utvecklingsfokus ger goda effekter

Som energibolag har vi stor påverkan på den yttre miljön och tar ansvar och arbetar strategiskt med utveckling för att minska de negativa konsekvenserna

Vi utvecklas och lägger vår strategi framåt för hållbara lösningar – för några år sedan pratade vi om miljöarbetet som en egen del av förbättringsarbetet inom bland annat utsläpp, energieffektivisering och att arbeta med ständiga förbättringar inom yttre miljö. Nu ser vi miljöarbetet som en strategisk del i vårt hållbarhetsarbete, vi har en gemensam strategi i vår roadmap och det underlättar i flera led. Bland annat är kommunikation med såväl medarbete och kunder enklare och vi kan visa till flera effekter på ständiga förbättringar i alla tre dimensionerna av hållbarhet. Samarbete internt blir också betydligt tydligare när vi kan påvisa att olika avdelningars innovationer kan påverka alla områden inom hållbarhet.

Vi har en fantastisk lösning med vårt fjärrvärmearbete och samarbetet med den lokala industrin fortsätter vi att utveckla. Generellt har vi ett mycket bra samarbete med både leverantörer och kunder som hjälper oss att bedriva verksamheten med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vårt fokus i miljöarbetet ligger främst på att minska miljöpåverkan från energiproduktion samt interna och externa transporter. Men vi ser framåt att innovation inom sol- och laddinfrastruktur kommer att ge oss stora möjligheter, både som bolag och i samhället i stort.

Den digitala utvecklingen påverkar de ständiga förbättringarna inom yttre miljö, bland annat kan vi följa upp miljömål på ett smartare sätt och synliggöra fler effekter. Vårt certifierade miljöledningssystem både styr och möjliggör utveckling och fokus på bl a våra miljöaspekter, vilka också ligger till grund för både miljöpolicy och övergripande miljömål. De interna och externa revisionerna är pga den rådande pandemin genomförda i digital form. Vi ser att vi har en ökad grad av medvetenhet i hållbarhetsfrågan och i förståelsen av hur vi påverkar miljön. Detta ökade engagemang bidrar till att fortsätta uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik

Social hållbarhet

Vi är omtänksamma människor i en omtänksam organisation. Det viktigaste för oss är arbetsglädje, att må bra på jobbet och att få känna sig betydelsefull.

Läs mer

Finansiell hållbarhet

Som kommunalägt och samhällsnyttigt företag är affärsetiken viktig för oss på PiteEnergi. Här råder nolltolerans mot alla former av mutor och korruption.

Läs mer
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla alla vardagar kl 7.00-17.00

Dela  Share on facebook

Senaste nytt från PiteEnergi

Fler nyheter

4 oktober, 2021

Fortsatt stigande elpriser

Elhandelspriserna har sedan sommaren fortsatt stiga.

24 september, 2021

Nu inför vi betalningssystem på vår laddstation

Hittills har det varit gratis att ladda sin elbil vid vår publika laddstation. Läs mer.

10 september, 2021

Med vårt sensornät bidrar vi till att utveckla Piteå till ett smartare samhälle

Med vårt sensornät bidrar vi till att utveckla Piteå till ett smartare samhälle.

Fjärrvärmekulvert inför installation
8 september, 2021

Efterfrågan på fjärrvärme ökar i Piteå

Även om vårt fjärrvärmenät redan är väl utbyggt, ser vi nu en ökad efterfrågan på att få ansluta sig.

7 september, 2021

Snabbare bredband - en tydlig trend!

Fler kunder väljer högre hastighet på sin internetuppkoppling.

17 augusti, 2021

Vi investerar i digital elnätsövervakning

Framtidssäkring av elnätet i landsbygden fortsätter och nu utökar vi digitaliseringen av elnätet ytterligare.

12 augusti, 2021

Piteås badtemperaturer - vilken succé!

Våra badtemperaturer har visats över 22 000 gånger i sommar.

11 augusti, 2021

Varm och torr sommar ger stigande elpriser

Jämfört med fjolårets rekordlåga elpriser så är nu prisnivåerna betydligt högre.

Grönt fjärrvärmevatten
9 augusti, 2021

Fjärrvärmevattnet är grönt

Visste du att vårt fjärrvärmevatten är färgat grönt? Det hjälper oss att snabbt upptäcka eventuella läckage i ledningsnä

18 juni, 2021

PiteEnergi investerar över 100 miljoner i Piteå

PiteEnergi fortsätter göra stora investeringar och just nu pågår satsningar för ökad driftsäkerhet och leveransnivå.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig