Hoppa till innehållet
Publicerad: 23 februari, 2021

Finansiell hållbarhet

Som kommunalägt och samhällsnyttigt företag är affärsetiken viktig för oss på PiteEnergi. Här råder nolltolerans mot alla former av mutor och korruption. Vi genomför årligen inspektioner hos våra entreprenörer för att granska att våra säkerhetsföreskrifter följs.

Finansiell stabilitet skapar långsiktig uthållighet vilket är viktigt för oss att uppnå då vi som kommunalägt energibolag ansvarar för samhällsviktiga infrastrukturer. Genom långsiktiga investeringar, planlagda kontroller och löpande underhåll minimerar vi avbrott och upprätthåller en hög leveranssäkerhet och robusthet till våra kunder inom alla våra infrastrukturer.

För att kunna vara långsiktigt lönsamma är också ett bra resultat en nödvändighet och därför fokuserar vi på kvalitetssäkring och arbete med ständiga förbättringar av interna processer och arbetssätt. Att också ständigt utveckla befintliga och nya affärer är en strategi för att uppnå en ökad kundupplevelse och en ökad tillväxt.

Då hälften av vårt överskott går tillbaka till ägaren, Piteå Kommun, skapas ytterligare möjligheter att fortsätta satsningar på utveckling i kommunen.

I syfte att kontrollera och begränsa risker som finns inom vår verksamhet följer vi löpande upp att vi efterlever policys. Yttre faktorer som kan påverka lönsamheten är ökade priser för elinköp och ursprungsgarantier. Även väder, som vind och nederbörd är risker som påverkar resultatet där milt väder som varit innevarande år påverkar resultatet negativt.

PiteEnergi, som ett lokalt energibolag, ska förknippas med sunda affärer och hög etik i alla led från medarbetare, entreprenörer till leverantörer. För att minimera risker för mutor och korruption har vi rutiner för intern kontroll och styrning. Det innefattar bland annat instruktioner för anskaffning och upphandling, fakturahantering och utbetalningar. Rutinerna och kontrollerna granskas också av revisorerna.

Det finns även en inköpspolicy som beskriver hur inköp ska göras på ett affärsmässigt sätt. Som komplement finns även en uppförandekod som gäller för såväl våra leverantörer som våra medarbetare. Den syftar till att PiteEnergi och leverantören tillsammans tar ett gemensamt samhällsansvar och bifogas till samtliga avtal.

Det har hittills inte förekommit någon misstanke eller indikation om några mutor eller korruptionsincidenter under året, varken inom PiteEnergi eller hos någon leverantör.

Ekologisk hållbarhet

Som energibolag har vi stor påverkan på den yttre miljön. Vi arbetar ständigt med utveckling för att minska de negativa konsekvenserna.

Läs mer

Social hållbarhet

Vi är omtänksamma människor i en omtänksam organisation. Det viktigaste för oss är arbetsglädje, att må bra på jobbet och att få känna sig betydelsefull.

Läs mer
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla alla vardagar kl 7.00-17.00

Dela  Share on facebook

Senaste nytt från PiteEnergi

Fler nyheter

4 oktober, 2021

Fortsatt stigande elpriser

Elhandelspriserna har sedan sommaren fortsatt stiga.

24 september, 2021

Nu inför vi betalningssystem på vår laddstation

Hittills har det varit gratis att ladda sin elbil vid vår publika laddstation. Läs mer.

10 september, 2021

Med vårt sensornät bidrar vi till att utveckla Piteå till ett smartare samhälle

Med vårt sensornät bidrar vi till att utveckla Piteå till ett smartare samhälle.

Fjärrvärmekulvert inför installation
8 september, 2021

Efterfrågan på fjärrvärme ökar i Piteå

Även om vårt fjärrvärmenät redan är väl utbyggt, ser vi nu en ökad efterfrågan på att få ansluta sig.

7 september, 2021

Snabbare bredband - en tydlig trend!

Fler kunder väljer högre hastighet på sin internetuppkoppling.

17 augusti, 2021

Vi investerar i digital elnätsövervakning

Framtidssäkring av elnätet i landsbygden fortsätter och nu utökar vi digitaliseringen av elnätet ytterligare.

12 augusti, 2021

Piteås badtemperaturer - vilken succé!

Våra badtemperaturer har visats över 22 000 gånger i sommar.

11 augusti, 2021

Varm och torr sommar ger stigande elpriser

Jämfört med fjolårets rekordlåga elpriser så är nu prisnivåerna betydligt högre.

Grönt fjärrvärmevatten
9 augusti, 2021

Fjärrvärmevattnet är grönt

Visste du att vårt fjärrvärmevatten är färgat grönt? Det hjälper oss att snabbt upptäcka eventuella läckage i ledningsnä

18 juni, 2021

PiteEnergi investerar över 100 miljoner i Piteå

PiteEnergi fortsätter göra stora investeringar och just nu pågår satsningar för ökad driftsäkerhet och leveransnivå.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig