Hoppa till innehållet
Publicerad: 23 februari, 2021

Finansiell hållbarhet

Som kommunalägt och samhällsnyttigt företag är affärsetiken viktig för oss på PiteEnergi. Här råder nolltolerans mot alla former av mutor och korruption. Vi genomför årligen inspektioner hos våra entreprenörer för att granska att våra säkerhetsföreskrifter följs.

Finansiell stabilitet skapar långsiktig uthållighet vilket är viktigt för oss att uppnå då vi som kommunalägt energibolag ansvarar för samhällsviktiga infrastrukturer. Genom långsiktiga investeringar, planlagda kontroller och löpande underhåll minimerar vi avbrott och upprätthåller en hög leveranssäkerhet och robusthet till våra kunder inom alla våra infrastrukturer.

För att kunna vara långsiktigt lönsamma är också ett bra resultat en nödvändighet och därför fokuserar vi på kvalitetssäkring och arbete med ständiga förbättringar av interna processer och arbetssätt. Att också ständigt utveckla befintliga och nya affärer är en strategi för att uppnå en ökad kundupplevelse och en ökad tillväxt.

Då hälften av vårt överskott går tillbaka till ägaren, Piteå Kommun, skapas ytterligare möjligheter att fortsätta satsningar på utveckling i kommunen.

I syfte att kontrollera och begränsa risker som finns inom vår verksamhet följer vi löpande upp att vi efterlever policys. Yttre faktorer som kan påverka lönsamheten är ökade priser för elinköp och ursprungsgarantier. Även väder, som vind och nederbörd är risker som påverkar resultatet där milt väder som varit innevarande år påverkar resultatet negativt.

PiteEnergi, som ett lokalt energibolag, ska förknippas med sunda affärer och hög etik i alla led från medarbetare, entreprenörer till leverantörer. För att minimera risker för mutor och korruption har vi rutiner för intern kontroll och styrning. Det innefattar bland annat instruktioner för anskaffning och upphandling, fakturahantering och utbetalningar. Rutinerna och kontrollerna granskas också av revisorerna.

Det finns även en inköpspolicy som beskriver hur inköp ska göras på ett affärsmässigt sätt. Som komplement finns även en uppförandekod som gäller för såväl våra leverantörer som våra medarbetare. Den syftar till att PiteEnergi och leverantören tillsammans tar ett gemensamt samhällsansvar och bifogas till samtliga avtal.

Det har hittills inte förekommit någon misstanke eller indikation om några mutor eller korruptionsincidenter under året, varken inom PiteEnergi eller hos någon leverantör.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-17.00

Dela  Share on facebook

Senaste nytt från PiteEnergi

Fler nyheter

26 september, 2022

Inom kort startar årets kundundersökning

Inom kort genomför vi en kundundersökning och vi är mycket tacksamma om du vill hjälpa oss att utvecklas!

26 september, 2022

PiteEnergi tar över kommunens laddstolpar

Från och med i höst tar PiteEnergi över driften av Piteå kommuns publika laddstolpar för elbilar.

9 september, 2022

Ställverket vid Stadsfjärden är klart för att tas i drift - risk för oplanerade avbrott

Ställverket vid Stadsfjärden är klart för att tas i drift - risk för oplanerade avbrott

8 september, 2022

Fortsatt varierande elpriser

Den senaste tiden har de rörliga elpriserna varierat kraftigt.

7 september, 2022

Vi kommer inte att bryta fasta elhandelsavtal

I nyheterna kan man nu läsa att flera elbolag vill bryta ingångna fastprisavtal, vi är inte ett av dessa bolag.

1 september, 2022

Piteås fjärrvärme blir smartare

Nu blir Piteås fjärrvärme smartare när vi lanserar tjänsten Smart fjärrvärme.

4 augusti, 2022

Träffa oss på Stora Nolia 6-10 augusti

Kom och träffa oss i monter 127 på Stora Nolia som äger rum 6-10 augusti i Piteå.

27 juli, 2022

Dags för folkfest igen!

Piteå dansar och ler tillbaka! Utöver strömförsörjning till festivalområdet presenterar PiteEnergi även allsången.

30 juni, 2022

Följ med på en Aktiv fritid

PiteEnergi presenterar nu konceptet Aktiv fritid, som lyfter betydelsen av social hållbarhet.

29 juni, 2022

Piteå Summer Games är tillbaka!

Äntligen är det dags för en sommar då Piteås fotbollsplaner samt gator och torg återigen fylls med folk.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig