Hoppa till innehållet
Publicerad: 4 februari, 2021

Anpassade arbetssätt och ökat säkerhetstänk under Coronatiden

Hemmajobb och Teamsmöte på skärmen

Digitalt arbete hemifrån och stängt för besök är exempel på hur vi har anpassat verksamheten under coronapandemin. Flera av våra yrkeskategorier fyller en viktig samhällsfunktion och samhället är beroende av att de kan utföra sina arbeten.

Precis som många andra företag har vi fått ställa om och anpassa efter rådande situation med covid-19.

– Många har jobbat hemifrån, vi har inte tagit emot externa besökare på kontoret och vi har särat på nyckelkompetenser för att försäkra oss om hållbara leveranser. Det har helt enkelt handlat om att hitta nya sätt att göra saker på, säger Linda Larsson, HR Chef.

Tidigt under våren 2020 tillsattes en styrgrupp bestående av representanter från ledningsgruppen och huvudskyddsombud. Riskbedömningar påbörjades och har hela tiden utökats och utvecklats efter den information som funnits tillgänglig. Gruppen har haft möten anpassade efter behov, till en början varje dag och sedan veckovis. Här har aktuell omvärldsbevakning lyfts upp och värderats tillsammans med återkoppling och frågor från verksamheten som underlag att göra bedömningar och ta beslut. Löpande kommunikation baserat på öppenhet har varit en röd tråd i syfte att skapa trygghet för våra medarbetare. Nu gäller det att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd, för att tillsammans bromsa smittspridningen.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Ladda ner vår app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka dina kostnader.
Läs mer