Hoppa till innehållet

Organisation

AB PiteEnergi ägs till 100% av Piteå kommunföretag AB. I koncernen ingår moderbolaget AB PiteEnergi och det helägda dotterföretaget PiteEnergi Handel AB.

Beskrivning av våra affärsområden:

ELNÄT
Vi äger och ansvarar för elnätet inom Piteå kommun, det betyder att det är vi som bygger, underhåller och ser till så att elnätet fungerar så bra som det ska göra. Vi bygger dessutom för framtiden – nyare, robusta nät för nästa generation pitebor. Via PiteEnergis elnät distribueras kraften fram till cirka 23 000 kunder.

VÄRME&KYLA
Vi äger och ansvarar för fjärrvärmenäten i Piteå kommun. Tack vare samarbeten med våra lokala industrier värms det stora, centrala fjärrvärmenätet till 99% av återvunnen spillvärme medan de lokala smånäten drivs med biobränsle. Tillsammans bidrar vi till en hållbar utveckling i hela regionen. Cirka 22 000 pitebor bor i hus med fjärrvärme.

BREDBAND
Vi äger och utvecklar bredbandsnätet i Piteå kommun och tycker att en framtidssäkrad uppkoppling är en rättighet oavsett var man bor. Därför bygger vi ut både nätet och tjänsteutbudet för största möjliga valfrihet och tillgänglighet. Pitebornas anslutningsgrad är idag bland de högsta i både Norrbotten och Sverige. Vi har ca 10 500 privatkunder samt ca 500 företagskunder.

ELHANDEL
Elhandelsaffären sker främst inom Piteå kommun och till viss del i Tornedalen. Vi levererar el från 100% förnybara energikällor. Antal kunder: cirka 20 600.

ELPRODUKTION
Denna del sker via vattenkraft och solkraft. Vattenkraften förser PiteEnergi med cirka 15% av våra kunders elbehov. Solkraften är i sammanhanget mycket liten i förhållande till vattenkraften och till våra kunders elbehov.

TJÄNSTER
Tjänsteavdelningens syfte är att hantera nya externa tjänster, men även interna tjänster kommer att vara en viktig del av verksamheten. Tjänsteavdelningen ska på lång sikt växa i takt med att verksamheten och intäkterna ökar, samtidigt som tjänsteutbudet och försäljningen tilltar.

 

Dela  Share on facebook

Senaste nytt från PiteEnergi

Fler nyheter

4 oktober, 2021

Fortsatt stigande elpriser

Elhandelspriserna har sedan sommaren fortsatt stiga.

24 september, 2021

Nu inför vi betalningssystem på vår laddstation

Hittills har det varit gratis att ladda sin elbil vid vår publika laddstation. Läs mer.

10 september, 2021

Med vårt sensornät bidrar vi till att utveckla Piteå till ett smartare samhälle

Med vårt sensornät bidrar vi till att utveckla Piteå till ett smartare samhälle.

Fjärrvärmekulvert inför installation
8 september, 2021

Efterfrågan på fjärrvärme ökar i Piteå

Även om vårt fjärrvärmenät redan är väl utbyggt, ser vi nu en ökad efterfrågan på att få ansluta sig.

7 september, 2021

Snabbare bredband - en tydlig trend!

Fler kunder väljer högre hastighet på sin internetuppkoppling.

17 augusti, 2021

Vi investerar i digital elnätsövervakning

Framtidssäkring av elnätet i landsbygden fortsätter och nu utökar vi digitaliseringen av elnätet ytterligare.

12 augusti, 2021

Piteås badtemperaturer - vilken succé!

Våra badtemperaturer har visats över 22 000 gånger i sommar.

11 augusti, 2021

Varm och torr sommar ger stigande elpriser

Jämfört med fjolårets rekordlåga elpriser så är nu prisnivåerna betydligt högre.

Grönt fjärrvärmevatten
9 augusti, 2021

Fjärrvärmevattnet är grönt

Visste du att vårt fjärrvärmevatten är färgat grönt? Det hjälper oss att snabbt upptäcka eventuella läckage i ledningsnä

18 juni, 2021

PiteEnergi investerar över 100 miljoner i Piteå

PiteEnergi fortsätter göra stora investeringar och just nu pågår satsningar för ökad driftsäkerhet och leveransnivå.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig