Hoppa till innehållet
Publicerad: 18 mars, 2022

Kraftvärmeanläggningen i Hortlax har möjliggjort kommersiellt genombrott

FOTO:KMH foro
Foto: KMH Foto

I Hortlax har världsunik utveckling pågått i över ett decennium vilket lett till att Meva Energy har kunnat skriva tunga kommersiella kontrakt med såväl IKEA Industry som mjukpapperskoncernen Sofidel. I och med detta avvecklar Meva Energy sin verksamhet i Hortlax och PiteEnergi inleder nu arbetet med att skapa förutsättningar för att en ny anläggning ska öka fjärrvärmens driftsäkerhet för både Hortlax- och Bergsviksbor.

Genom åren har anläggningen bidragit till att utveckla och verifiera Meva Energy’s teknik i full skala. Hela gasreningen har utvecklats och bytts ut sedan anläggningen först uppfördes. Den omfattande testverksamheten har lett till att Meva Energy tagit fram ett optimerat koncept som bygger på lärdomar från Hortlaxanläggningen.

När Meva Energy nu går vidare med två tunga kommersiella kontrakt för förnybar energi får Hortlaxanläggningen en annan funktion. Invändigt har demonteringen redan börjat.
– Tillsammans med innovativ forskning från LTU och RISE har vi på PiteEnergi stöttat Meva Energy och kommer fortsatt vara aktieägare för att följa utvecklingen framöver. Under året ser vi över förutsättningarna för att anläggningen ska bli en extra reserv i fjärrvärmenätet och därmed ytterligare öka säkerheten i våra fjärrvärmeleveranser för boende i Hortlax och i Bergsviken, säger Daniel Eriksson, Chef Värme & kyla, PiteEnergi och tillägger:
– Vi vill passa på att tacka alla boende i närheten. Vi känner till att verksamheten ibland har påverkat omgivningen.

Att satsa på extra reserv i fjärrvärmenätet är inget nytt, det var från början tanken även med nuvarande anläggning. Den tekniska utvecklingen tog längre tid än beräknat och marknadsförutsättningarna ändrades och för ett antal år sedan köpte Meva Energy tillbaka anläggningen i Hortlax.

Till IKEA Industry’s fabrik i Polen kommer Meva Energy’s anläggning skapa förnybar el från möbelproduktionens spill av MDF- och spånskivedamm, vilket vanligtvis är svårt att både återvinna och energiåtervinna på grund av det lim som används i träskivmaterial och den fina fraktionen.

Hos Sofidel i Kisa kommer istället den förnybara gasen att ersätta konsumtion av fossil gasol för att skapa högkvalitativ processvärme som är nödvändig för att torka mjukpapperet.

– Ett minskat fossilberoende kräver att ny teknik tas fram och demonstreras och här kan Meva Energys teknik bidra genom omställning till decentraliserad energiproduktion från lokala biobaserade restströmmar, säger Niclas Davidsson, VD på Meva Energy och fortsätter:
– PiteEnergi var pionjärer som vågade satsa på ny innovativ teknik och möjliggjorde en viktig demonstrator i full skala, vilket varit avgörande för att kunna teckna kontrakten med IKEA Industry och Sofidel.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig