Hoppa till innehållet
Publicerad: 21 december, 2020

Innan du lämnar fullmakt

Under senaste tiden har vi fått många frågor från både våra privat- och företagskunder som haft kontakt med säljare från andra energibolag där man blivit vilseledd och inte förstått att man lämnat fullmakt eller till och med accepterat ett avtal.

Försäljningsmetoderna har varierat men upplevelsen hos kunderna har varit densamma, man har inte godkänt varken avtal eller fullmakt men ändå hamnat i avtal med oskäliga villkor som följd.

Vår branschorganisation Energiföretagen Sverige har ett pågående arbete med målet att stävja problemet, ett initiativ som vi står bakom och stöttar. Tills riktlinjerna är på plats vill vi tipsa om hur du som kund kan agera om du blir utsatt.

  • Kontrollera och säkerställ omfattningen samt giltighetstiden om du lämnar fullmakt
  • Begär alltid skriftlig offert innan du ingår avtal
  • Agera alltid inom 14 dagar, då gäller din lagstadgade ångerrätt
  • Läs Energimarknadsbyråns klagomålslista där aktuella företag listas Klagomålsinformation | Energimarknadsbyrån (energimarknadsbyran.se)
  • Kontakta oss om du känner dig osäker

Så här fungerar fullmakter
Om inget slutdatum har angetts i fullmakten måste du själv återkalla fullmakten för att den ska sluta gälla. Genom att återkalla fullmakten kan du förhindra att den, mot din vilja används till att ingå nya avtal eller säga upp befintliga avtal i ditt namn.

Så stoppar du fullmakter
Enklaste sättet att återkalla en fullmakt är att begära att den tas tillbaka. Det kan du göra genom att kontakta företaget, exempelvis via e-post där du skriver:
Härmed återkallar jag med omedelbar verkan eventuell fullmakt som kan finnas mellan (förnamn efternamn) och (elhandelsföretagets namn). Kom ihåg att be företaget bekräfta att fullmakten tagits tillbaka.

Du är ytterst ansvarig
Om du har lämnat fullmakt har du gett ett företag rätt att agera i ditt ställe enligt fullmaktens omfattning och villkor. Du själv är ytterst ansvarig.

"Det är ett problem att vissa aktörer vilseleder våra kunder, vi ser fler och fler som hamnar i kläm och vi försöker verkligen göra allt vi kan för att det inte ska ske. Det finns riktlinjer vi som elleverantör ska följa och vi förväntar oss att alla agerar med goda värderingar och enligt god sed men tyvärr ser vi brister. Vi stöter oftare och oftare på kunder som inte förstått att man lämnat fullmakter, än mindre att den oftast är giltig tills man aktivt återkallar den säger Anders Ådemo, Marknadschef."
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig