Hoppa till innehållet
Publicerad: 16 juni, 2021

Piteå väl förberett för utbyggnad av laddinfrastruktur

Laddstolpar
Försäljningen av laddbara fordon kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka i snabb takt de närmaste åren.

Ett examensarbete som genomfördes under fjolåret handlade om att utreda om Piteås elnät är dimensionerat för den belastning som utbyggnaden av laddinfrastrukturen skulle innebära. Rapporten visade att den övervägande delen av Piteå kommer att klara den ökade belastningen.

Som energibolag bär vi ett stort ansvar för kommande generationer. Historiskt sett så är elnätet byggt med stora marginaler och detta tillsammans med alla typer av energibesparande åtgärder som görs hos kunder idag, gör att vi har stor kapacitet i vårt elnät. Detta gynnar och medför att det finns plats för den förväntade större belastningen som en utbyggnad av laddinfrastrukturen innebär.

–  Utmaningarna som vi främst ser, är om det skulle bli en omfattande utbyggnad i vissa delar av landsbygden. Då kommer förstås förstärkningsåtgärder att krävas för att hålla rätt kvalité på spänningen. På det stora hela ser det mycket bra ut i Piteå och vår roll som nätägare är att möjliggöra hållbar utveckling, så vi ser mycket positivt på det hela, säger Daniel Ruisniemi, enhetschef Nätplanering.

Som en del i arbetet att minska vår miljöpåverkan har Sveriges regering beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt 2050. Ett delmål på vägen är att 2030 ha en fossilfri fordonsflotta. Detta betyder att andelen eldrivna fordon kommer att öka kraftigt, vilket ställer höga krav på tillgången till laddning. Utbyggnaden av laddstationer för elfordon kommer att vara en avgörande del i att nå det här målet.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig