Hoppa till innehållet

Säkerhetsavstånd högspänningsledningar i luft

Om exempelvis en byggnad uppförs eller ett träd planteras för nära en elledning kan det innebära risk att någon person, någons egendom eller elledningen i sig skadas.

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger vilket minsta avstånd det ska vara mellan elledningar och andra anläggningar. Elnätsföretag är skyldiga att ta hänsyn till dessa säkerhetsavstånd när en elledning uppförs. På samma sätt ska den som planerar att förändra markanvändningen under eller intill en elledning, eller ger tillstånd till sådana åtgärder, känna till och ta hänsyn till de säkerhetsavstånd som gäller för just den elledningen.

Att förändra markanvändning kan som exempel vara att plantera buskar/träd, anlägga en väg eller ett trädgårdsland, uppföra utöka eller förändra en byggnad, förlägga jordvärmeslang, bygga staket/stängsel eller jakttorn. Innan arbeten utförs under eller intill en elledning eller om arbetet medför förändrad markanvändning eller marknivå i ledningsgatan ska Elnätsföretaget alltid kontaktas för samråd.

 

Säkerhet nära elektriska ledningar

Säkerhet nära elektriska ledningar

Säkerhet nära elektriska ledningar Uppladdat: 2018-12-06 | pdf 6.8 Mb Ladda ner

Säkerhetsavstånd högspänningsledningar i luft

Säkerhetsavstånd högspänningsledningar i luft

Säkerhetsavstånd högspänninsledningar i luft Uppladdat: 2018-10-25 | pdf 341 Kb Ladda ner

Schaktning vid och nära en starkströmskabel

Schaktning vid och nära en starkströmskabel

Schaktning vid och nära en starkströmskabel Uppladdat: 2019-03-26 | pdf 101 Kb Ladda ner
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla alla vardagar kl 7.00-17.00

Dela  Share on facebook

Nya Mina sidor

Med Mina sidor tar du enkelt kontroll över din energianvändning. Logga in på Mina sidor och se mer detaljerad energistatistik för både din el och fjärrvärme.
Till mina sidor