Uppsägning av tillfällig anslutning
När du inte längre behöver byggkraft säger du upp din tillfälliga elanslutning minst tre dagar innan avslut. Vi gör en slutlig avläsning av din elanvändning innan elmätaren monteras ner igen eller flyttas till en permanent plats.