Hoppa till innehållet
Publicerad: 8 november, 2022

PiteEnergi är fortfarande ett “Great Place to Work”

För femte gången har vi blivit certifierade till ett Great Place to Work. En certifiering som vi är otroligt stolta över och glada för. Certifieringen baseras på en gedigen medarbetarundersökning som mäter våra medarbetares upplevelser inom områdena trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap och resulterar i ett förtroendeindex.

Great Place To Work® är en global standard för att mäta förtroende till ledning, medarbetarnas upplevelse av stolthet att vara en del av företaget samt gemenskap mellan kollegor. Undersökningen är inte bara en rapport, utan också ett underlag för utvecklingsområden. Vi kan tydligt se positiva trender och ständiga förbättringar i resultatet, sedan starten 2017 då vi började mäta genom Great Place to Work®. Idag har vi en svarsfrekvens på hela 92% och undersökningen visar att 95% tycker att allt sammantaget är PiteEnergi en mycket bra arbetsplats.

– Jag är väldigt stolt, glad och tacksam över det fina resultatet i årets undersökning. Stolt över medarbetarna och glad över engagemanget, glädjen och sammanhållningen, säger Jörgen Andersson-Strand, VD.

Vår strävan är hela tiden att PiteEnergi ska vara en arbetsplats som man trivs på och vi arbetar ständigt med att bygga en stark och positiv arbetsplatskultur. Det är otroligt viktigt att medarbetarna känner sig betydelsefulla och mår bra. Samtidigt är det minst lika betydelsefullt för att lyckas rekrytera nya kompetenta medarbetare.

 Att vi nu för femte gången blivit certifierade som en utmärkt arbetsplats genom Great Place to Work® känns helt fantastiskt. Undersökningen är ett viktigt verktyg för att se hur vi upplever förutsättningar att känna arbetsglädje och må bra tillsammans. Svaren från medarbetarna är av stor vikt, det ger oss möjlighet att se vad vi ska fortsätta satsa på och vad vi kan utveckla ytterligare i vår arbetsmiljö, säger Linda Larsson, Chef HR.

Resultatet från medarbetarundersökningen är ett viktigt underlag för att jobba vidare med att skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Varje chef ansvarar för att tillsammans med sina medarbetare identifiera och arbeta med sina utvalda aktiviteter och fokusområden utifrån undersökningen, allt för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Om certifieringen

Alltfler företag och organisationer inser konkurrensfördelarna med att vara en god arbetsgivare. Great Place to Works arbetsplatsstudie, baserad på över 30 års forskning och analys, är ett effektivt verktyg för de organisationer som vill medverka till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats.

”Great Place to Work® certifiering är den första och hittills enda certifieringen av utmärkta arbetsplatser. Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en utmärkt arbetsplats. Detta baseras på mer än 25 års empirisk forskning och analys, samt miljontals medarbetarundersökningar i 50 länder. Utvärderingen är gjord av en neutral utomstående part, vilket säkerställer ett oberoende i utvärderingen. För att uppnå en certifiering måste nivån på kulturskapande aktiviteter och utvärderingen av medarbetarna vara i linje med eller överstiga den internationella nivån för godkänd certifiering.”

Läs mer om Great Place to work här.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig