Hoppa till innehållet
Publicerad: 17 oktober, 2022

Nya fjärrvärmepriser

Fjärrvärmeledningar

Det senaste årets kraftiga prisökningar i flera branscher påverkar även fjärrvärmepriset i Piteå, som till nästa år justeras med 8,5%. Ökade bränsle- och råvarupriser, material- och räntekostnader är de främsta orsakerna till de stigande priserna.

Fjärrvärmepriserna varierar kraftigt bland Sveriges fjärrvärmeleverantörer. Orsaken handlar oftast om vilken sorts värmeproduktion man har i sin fjärrvärmeleverans. I Piteå har PiteEnergi sedan 1978 tagit reda på industrins överskottsvärme och idag består fjärrvärmen till 99% av överskottsvärme, vilket är både prisvärt och hållbart.

–  Vi är väldigt tacksamma över samarbetet med de lokala industrierna i Piteå som möjliggör att vi kan leverera värme till låga priser med en bra förutsägbarhet, även om vi till nästa år justerar priset med 8,5%.  Med de prisutmaningar som nu råder på elmarknaden är det skönt att vi kan erbjuda ett fast pris på värme och varmvatten till alla våra kunder, säger Daniel Eriksson, Chef Värme & Kyla, PiteEnergi.

Prisutvecklingen för fjärrvärmen i Piteå följer det vanligtvis stabila konsumentprisindex (KPI) och brukar ligga mellan 1,5 – 3,0% per år. Till och med juli i år har konsumentprisindex (KPI) utvecklats med 8,5% vilket också är den prisjustering som PiteEnergi gör till sina fjärrvärmekunder. För en normal villakund motsvarar det ca 100-150 kr/månad.

– Vi ser en total kostnadsökning på ca 10 % vilket utmanar oss till att fortsätta effektivisera vår verksamhet samtidigt som vi måste fortsätta prioritera och säkerställa drift och underhåll för den kritiska leveransen som värme och varmvatten faktiskt är, berättar Jörgen Andersson-Strand, VD PiteEnergi.

Prisdialogen
PiteEnergi är sedan 2015 medlem i prisdialogen, ett samarbete mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta vars syfte är att jobba för en transparent och rättvis prissättning tillsammans med kunderna. Arbetssättet är öppet och strävar mot att ge kunderna en långsiktig indikation på fjärrvärmens prisutveckling.

Förra året indikerade PiteEnergi en prisjustering på ca 3% för 2023, men det varken PiteEnergi eller andra då kunde förutspå var den rådande situationen i Ukraina, omvärldsfaktorer med ökade priser och svårigheter med leveranser.

– Prisdialogen har varit väldigt bra och förståelsen för varför prisjusteringen behöver ske är väldigt stor. Alla verksamheter påverkas av den stigande inflationen och i hemmen känner de flesta till att priserna stiger inom många områden. Det har nog aldrig varit svårare än nu att förutspå framtiden, men när vi läser rapporter från banker och finansiella institut finns en tro på att prisutvecklingen faller tillbaka redan under nästa år, säger Daniel Eriksson, Chef Värme & Kyla PiteEnergi

Glädjande för hållbarheten
Fjärrvärmen i Piteå visar på nytt toppresultat när det kommer till hållbarhetsperspektivet, tack vare att överskottsvärme från industrin nyttjas i så hög omfattning. När 2021 års beräkningar i rapporten ”Fjärrvärmens lokala miljövärden” med resursanvändning, klimatpåverkan och andelen fossila bränslen sammanställts uppvisas en primärenergifaktor på 0,04 vilket är ett rekordbra resultat och en stor fördel för Piteås miljö.

– Vi är stolta att vi har kunnat ersätta över 260 GW/h energibehov genom att använda överskott från redan befintliga processer. Fjärrvärmen i Piteå är ett bra exempel på hur vi kan utveckla cirkulära kretslopp som gynnar alla. Dessutom har fjärrvärmen en viktig funktion för att elen ska räcka till nu när vi är i början av elektrifieringen, säger Jörgen Andersson-Strand, VD PiteEnergi

FAKTA – Primärenergifaktor
Begreppet primärenergifaktor ger en helhetsbild av energianvändningens miljöpåverkan och har ett ”från ax till limpa”- perspektiv. Primärenergi är den energi som finns i olika typer av bränslen och andra naturresurser, som inte har genomgått någon omvandling av oss människor, t ex råolja, skogsbränslen, sol och vind.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig