Hoppa till innehållet
Publicerad: 15 februari, 2021

Kallt och torrt väder – högre elpris

Anders Ådemo, Marknadschef
Anders Ådemo, Marknadschef

Under fjolåret hade vi rekordlåga elpriser, speciellt i norra Sverige. 2021 har inletts med minusgrader i nästan hela landet. Kallare temperaturer har inneburit ett ökat behov av el. Samtidigt har det kommit mindre nederbörd och det har blåst mindre vilket minskat tillgången på el. Sammantaget har detta lett att elpriset har stigit.

”Temperaturen för januari i år är betydligt lägre jämfört med januari 2020. Det kalla och torra vädret ser ut att hålla i sig stora delar av februari vilket gör att det rörliga elpriset troligen fortsätter ligga kvar på nuvarande nivå, säger Anders Ådemo, Marknadschef.”

Förändrad elmarknad
Under fjolåret var det stora skillnader i priset mellan olika delar i Sverige. Förklaringen beror dels på omställningen till en mer förnybar elproduktion som är mer väderberoende vilket innebär att tillgången av el varierar med också på de brister i överföringskapacitet som finns mellan norr och söder. Desto mer variation på tillgänglig el, desto mer variation på priset.

”Under 2020 kunde vi se betydande skillnader i elpriset inom Sverige där vi i Piteå betalade en tredjedel av vad kunder i södra Sverige betalade. Vi ser fortsatt skillnader även om nivåerna är mindre nu. Med ett mer varierat elpris ökar också incitamenten för att anpassa sin elanvändning till tidpunkter då priset är lägre, berättar Anders Ådemo.”

Följ elpriset i vår app
I februari lanserade vi vår första app till våra kunder. En av funktionerna är till för våra kunder med rörliga timavtal som nu kan följa det rörliga priset timme för timme vilket skapar möjligheter till att använda sin el smart.

”Vi ser att fler och fler kunder som väljer rörliga timavtal för att man vill kunna påverka sin elanvändning både ur ett kostnads- som hållbarhetsperspektiv. Hushållens behov av el idag kommer att förändras, ett exempel vi ser redan idag är att fler köper elbilar och att laddningen oftast sker i hemmet. Med vår app vill vi göra det enklare för våra kunder att göra kloka val och samtidigt bidra till en hållbar framtid, säger Anders Ådemo.”

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Ladda ner vår app

Med vår app vill vi göra det enklare för dig att hålla koll på din energianvändning, ge dig möjlighet att göra smarta och medvetna val så du kan spara energi och sänka din kostnad.
Läs mer