Fjärrvärmepriser

Vi gör alltid ett hembesök innan du får ett kostnadsförslag och en tidplan av oss på din fjärrvärmeanslutning. Vi tittar tillsammans på hur mycket energi som används i din villa till värme och varmvatten, och var det är lämpligast att dra in fjärrvärmerören.

Grundpriset för installation av fjärrvärmecentral är 52 900 kr. Beroende på olika förutsättningar (ledningslängd, fastighetens energianvändning etc.) kan priset komma att justeras.

Kundkategori 1 småhus (inkl. moms) Centrala nätet

2018

Årlig användning Total kostnad/år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 11 455 kr 3 110 kr 8 345 kr
20 000 kWh 14 236 kr 3 110 kr 11 126 kr
30 000 kWh 19 799 kr 3 110 kr 16 689 kr
40 000 kWh 25 362 kr 3 110 kr 22 252 kr

2019

Årlig användning Total kostnad/år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 11 641 kr 3 200 kr 8 441 kr
20 000 Kwh 14 454 kr 3 200 kr 11 254 kr
30 000 Kwh 20 081 kr 3 200 kr 16 881 kr
40 000 Kwh 25 708 kr 3 200 kr 22 508 kr

Kundkategori 1 småhus (inkl. moms) Norrfjärden och Sjulnäs

2018

Årlig användning Total kostnad/år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 12 780 kr 2 220 kr 10 560 kr
20 000 kWh 16 300 kr 2 220 kr 14 080 kr
30 000 kWh 23 340 kr 2 220 kr 21 120 kr
40 000 kWh 30 380 kr 2 220 kr 28 160 kr

2019

Årlig användning Total kostnad/år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 Kwh 12 985 kr 2 300 kr 10 385 kr
20 000 kWh 16 298 kr 2 300 kr 14 246 kr
30 000 kWh 23 337 kr 2 300 kr 21 370 kr
40 000 kWh 30 376 kr 2 300 kr 28 493 kr

Konsumtionspris 

Fjärrvärmepriset regleras årligen och baserar sig på aktuell kostnadsutveckling.

 

Konsumtionspris Villor/Småhus (inkl. moms) Centrala nätet

2018

Fast avgift 3 110 kr/år
Energipris 55,63 öre/kWh

2019

Fast avgift 3 200 kr/år
Energipris 56,27 öre/kWh

Konsumtionspris Villor/Småhus (inkl. moms) Norrfjärden och Sjulnäs

2018

Fast avgift 2 220 kr/år
Energipris 70,40 öre/kWh

2019

Fast pris 2 300 kr/år
Energipris 71,23 öre/kWh
Senast uppdaterad: 29 oktober, 2018
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla alla vardagar kl 7.00-17.00

Dela  Share on facebook

Nya Mina sidor

Med Mina sidor tar du enkelt kontroll över din energianvändning. Logga in på Mina sidor och se mer detaljerad energistatistik för både din el och fjärrvärme.
Till mina sidor