Hoppa till innehållet
Publicerad: 23 februari, 2021

Finansiell hållbarhet

Som kommunalägt och samhällsnyttigt företag är affärsetiken viktig för oss på PiteEnergi. Här råder nolltolerans mot alla former av mutor och korruption. Vi genomför årligen inspektioner hos våra entreprenörer för att granska att våra säkerhetsföreskrifter följs.

Finansiell stabilitet skapar långsiktig uthållighet vilket är viktigt för oss att uppnå då vi som kommunalägt energibolag ansvarar för samhällsviktiga infrastrukturer. Genom långsiktiga investeringar, planlagda kontroller och löpande underhåll minimerar vi avbrott och upprätthåller en hög leveranssäkerhet och robusthet till våra kunder inom alla våra infrastrukturer.

För att kunna vara långsiktigt lönsamma är också ett bra resultat en nödvändighet och därför fokuserar vi på kvalitetssäkring och arbete med ständiga förbättringar av interna processer och arbetssätt. Att också ständigt utveckla befintliga och nya affärer är en strategi för att uppnå en ökad kundupplevelse och en ökad tillväxt.

Då hälften av vårt överskott går tillbaka till ägaren, Piteå Kommun, skapas ytterligare möjligheter att fortsätta satsningar på utveckling i kommunen.

I syfte att kontrollera och begränsa risker som finns inom vår verksamhet följer vi löpande upp att vi efterlever policys. Yttre faktorer som kan påverka lönsamheten är ökade priser för elinköp och ursprungsgarantier. Även väder, som vind och nederbörd är risker som påverkar resultatet där milt väder som varit innevarande år påverkar resultatet negativt.

PiteEnergi, som ett lokalt energibolag, ska förknippas med sunda affärer och hög etik i alla led från medarbetare, entreprenörer till leverantörer. För att minimera risker för mutor och korruption har vi rutiner för intern kontroll och styrning. Det innefattar bland annat instruktioner för anskaffning och upphandling, fakturahantering och utbetalningar. Rutinerna och kontrollerna granskas också av revisorerna.

Det finns även en inköpspolicy som beskriver hur inköp ska göras på ett affärsmässigt sätt. Som komplement finns även en uppförandekod som gäller för såväl våra leverantörer som våra medarbetare. Den syftar till att PiteEnergi och leverantören tillsammans tar ett gemensamt samhällsansvar och bifogas till samtliga avtal.

Det har hittills inte förekommit någon misstanke eller indikation om några mutor eller korruptionsincidenter under året, varken inom PiteEnergi eller hos någon leverantör.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar kl. 7.00-16.00

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Senaste nytt från PiteEnergi

Alla nyheter

29 september, 2023

Hållbar utveckling på Haraholmen Industri Park i Piteå

Haraholmen industripark är en perfekt plattform för framgångsrika företag som strävar efter tillväxt.

25 september, 2023

Vi vill utveckla Piteås nya stadsdel Öster till en smart stadsdel

Genom att använda smarta energilösningar strävar vi efter att främja en modern och hållbar livsstil i framtidens Piteå.

21 september, 2023

Tack för besöket, Pitholmsskolan!

Igår fick vi besök av Pitholmsskolans årskurs nio som var nyfikna på att veta hur ett lokalt energibolag arbetar.

15 september, 2023

Fortsatt stabil prisutveckling på Piteås fjärrvärme

Vår målsättning är att hålla prisjusteringen under KPI-indexnivån.

11 september, 2023

Seniorklubben - PiteEnergis viktiga ambassadörer

För oss på PiteEnergi är det viktigt att våra pensionerade medarbetare fortfarande är en del av vår gemenskap.

7 september, 2023

Seniordagen lockade flera hundra besökare

Välbesökt och uppskattad! Så kan Seniordagen 6 september i PiteEnergi Arena sammanfattas. Tack till alla som deltog.

30 augusti, 2023

Aktiv fritid präglar Seniordagen i PiteEnergi Arena

PiteEnergi och Piteås pensionärsorganisationer bjuder in till Seniordag onsdag 6 september i PiteEnergi Arena.

17 augusti, 2023

Appen får nytt utseende

Inom kort kommer vi att lansera en ny och förbättrad hemvy i vår app.

14 augusti, 2023

Seniordagen 6 september 2023

Tillsammans med Piteås pensionärsorganisationer bjuder vi in till Seniordag 6 september kl. 11-14 i PiteEnergi Arena.

6 juli, 2023

Vi vill främja en Aktiv Fritid i Piteå

Sociala hållbarheten blir allt viktigare och på PiteEnergi vill vi ta ett ännu större ansvar så fler kan må ännu bättre.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med senaste nytt från PiteEnergi,
registrera din e-postadress på länken nedan.
Anmäl dig
Driftinfo:
Driftstörning fjärrvärme