Hoppa till innehållet
Publicerad: 29 november, 2021

Hållbarhetsnätverk för ökad samverkan mot ett hållbart Piteå

Hållbarhetsnätverk_2021

Hållbarhetsnätverket har funnits sedan 2020 och startades upp efter ett initiativ av PiteEnergi. Syftet är att samverka och utbyta erfarenheter kring hållbarhetsfrågor. Öka kompetensen och insikten om nyttan med att arbeta med hållbarhetsfrågor och sprida goda exempel.

På PiteEnergi jobbar vi aktivt med hållbarhet och tycker att hållbarhetsnätverket är ett bra tillfälle att få nätverka med andra som jobbar med hållbarhet och ta del av varandras kunskap och hjälpa varandra att ta nästa steg.

-Vi har uppmärksammat att många som arbetar med hållbarhet ofta känner att det finns ett behov av att kunna dela och diskutera erfarenheter med andra. Hållbarhetsfrågor är något som är i ständig utveckling och genom vårt nätverk kan vi dela med oss av erfarenheter och lära av varandra, säger Daniel Eriksson miljö- och hållbarhetsansvarig på PiteEnergi.

På träffen i november som var på Wibax kontor berättade Linnea Hedlund från IVAB om hur de arbetar med hållbarhet i sin organisation. Andra frågor som lyftes var bland annat Attraktiv arbetsgivare och framtidens arbetsplats, här pratades det bland annat om att hålla en hög nivå i arbetet kring hållbarhetsfrågor som är ett viktigt område för framtidens medarbetare.