Hoppa till innehållet

Sälj överskottselen till oss

Solceller på stort tak

Allt fler företag satsar på förnybar energi och egen energiproduktion. Med egen produktion minskar ni ert behov av att köpa el och bidrar till den gröna omställningen. Säljer ni dessutom er överskottsel, kan elproduktionen bli en ännu lönsammare investering.

Med egen elproduktion minskar ni företagets utgifter för energi, samtidigt som ni kan öka intäkterna. Med solceller kan ert företag spara pengar genom att ersätta el som ni annars behöver köpa. Det kan också uppstå tillfällen när solcellerna producerar mer el än vad som just då används, detta kallas överskottsel, som ni kan tjäna på att sälja tillbaka till oss.

Vi köper helt enkelt den el som blir över och betalar enligt gällande timpris baserat på Nord Pools spotpris i just ditt elområde, ett avdrag görs för vid var tid gällande regler- och balansansvarskostnader samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett. Se till att ert företag blir ett företag som håller för framtiden, kontakta någon av våra företagssäljare som hjälper er att hitta en lösning anpassad för er.

Som mikroproducent har ni också rätt till skattereduktion för den överskottsel som matas ut till elnätet. Som producent av förnyelsebar el har kunder (med maximal mätarsäkring om 100A) rätt att få skattereduktion för den el som matas ut till elnätet. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme (kWh), dock max 18.000 kronor (30 000 kilowattimmar × 60 öre) per år.

Läs mer om vilka skatteregler som gäller för dig som är mikroproducent här.

Särskilda avtalsvillkor för mikroproduktion näringsidkare

Jag är intresserad av att skaffa solceller

 

Teckna avtal - försäljning av överskottsel

Vad roligt att du vill teckna avtal med oss för att sälja ditt överskott av solel. Kom ihåg att du behöver vara elhandelskund hos oss för att kunna ingå avtalet. Jag godkänner att PiteEnergi kontaktar mig med hjälp av de uppgifter jag fyller i nedan.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Nya Mina sidor

Allt du behöver samlat på ett ställe. Följ energianvändningen, jämför, analysera, ställ larm vid avvikelser och skapa dina egna rapporter.
Till mina sidor