Sälj överskottselen till oss

Den el som du producerar och inte själv använder får du betalt för. Du som elhandelskund och mikroproducent är viktig för oss.

Din egenproducerade el kvittas i första hand mot din elanvändning som du köper av oss. Din produktion utöver din elanvändning betalar vi till dig enligt gällande månads pris baserat på Nord Pools spotpris i just ditt elområde. Fast månadsavgift för näringsidkare är 50 kr exkl. moms (upp till 100 kWp) eller 100 kr exkl. moms (100-150 kWp).

Har du pappersfaktura får du en samlingsfaktura där din elanvändning kvittas mot din överskottsproduktion. Har du e-faktura får du två fakturor en för din elanvändning och en minusfaktura för din överskottsproduktion. Beloppet på minusfakturan kommer automatiskt att dras av på nästa månads elanvändningsfaktura.

Från den 1 januari 2015 har du som är mikroproducent också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet. Läs mer om vilka skatteregler som gäller för dig som är mikroproducent här.

Senast uppdaterad: 23 mars, 2020
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, bästa värmelösningen och den snabbaste kommunikationslösningen. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.

Dela  Share on facebook

Nya Mina sidor

Med Mina sidor tar du enkelt kontroll över din energianvändning. Logga in på Mina sidor och se mer detaljerad energistatistik för både din el och fjärrvärme.
Till mina sidor