Hoppa till innehållet
Publicerad: 10 december, 2020

Nya pengar att söka genom Klimatklivet

Laddstolpar

Klimatklivet är ett investeringsstöd som ges till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Nu finns nya pengar att söka för 2021.

De som har möjlighet att söka detta investeringsstöd är exempelvis företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Viktigt att veta, är att stöd bara ges till fysiska investeringar och eftersom det är tänkt för åtgärder som annars inte skulle ha genomförts, behöver man söka bidragen innan projekt startas.

Åtgärder som fått stöd från Klimatklivet är konkreta klimatsatsningar och den allra vanligaste åtgärden hittills, är installation av publika laddstationer. Men det kan alltså även handla om att byta ut olja mot fjärrvärme.

Vid frågor, varmt välkomna att kontakta oss.

Naturvårdsverkets hemsida finns samlad information om vad som ska finnas med i ansökan, lönsamhetskalkyler samt mall för att beräkna utsläppsminskningar.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.

Driftinfo:
Driftstörning fjärrvärme