Hoppa till innehållet
Publicerad: 28 mars, 2018

Priser Centrala nätet

Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en liten miljöpåverkan. Här kan du se våra fjärrvärmepriser för dig som företagskund i centrala nätet.

Vår prismodell består av tre delar, energi, flöde och effekt. Här kan du se de priser som gäller för fjärrvärme just nu för dig som företagskund. Som företag räknas även flerbostadshus, innehållande fler än två bostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Energikostnaden baseras på den faktiska energianvändningen. Du betalar för varje kilowattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året, lägre på sommaren och högre på vintern.

Effektkostnaden baseras på fastighetens uppmätta värden av värmebehovet. Den högsta dygnsmedeleffekten under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för effektkostnaden under nästkommande kalenderår.

Flödeskostnaden baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Om ni har en bra anläggning som är i gott skick och underhålls regelbundet behöver inte lika mycket vatten passera, vilket också gör att priset blir lägre.

 

Alla priser anges exkl. moms.

 

2022

Uppmätt effekt (kW) Fast pris kr/år Effektpris kr/år
10-29 kW 1 145 1 038 x E
30-199 kW 8 637 778 x E
200-499 kW 16 961 735 x E
500- 37 772 692 x E

2023

Uppmätt effekt (kW) Fast pris kr/år Effektpris kr/år
10-29 kW 1 202 1 089 x E
30-199 kW 9 068 817 x E
200-499 kW 17 809 771 x E
500- kW 39 661 726 x E

E – värdet = din fastighets uppmätta effekt.

2022

Energipris kr/MWh
Kvartal 1 och 4 306
Kvartal 2 och 3 239

2022

Flöde kr/m3, exkl moms
Kvartal 1 och 4 2,15

2023

Energipris kr/MWh
Kvartal 1 och 4 343
Kvartal 2 och 3 268

2023

Flöde kr/m3, exkl moms
Kvartal 1 och 4 2,28

PRISINFORMATION KUNDKATEGORIER

2022 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 49 788 1 145 48 633
193 MWh 112 889 8 637 104 252
500 MWh 278 801 8 637 270 164
1 000 MWh 545 258 16 961 528 297

2023 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 53 913 1 502 52 411
193 MWh 122 506 9 068 113 438
500 MWh 303 032 11 336 291 696
1 000 MWh 593 102 17 809 575 293

2022 Kundkategori 3 Lokaler

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 54 409 1 145 53 264
193 MWh 120 271 8637 111 634
500 MWh 298 917 8 637 290 280
1 000 MWh 583 597 16 961 566 636

2023 Kundkategori 3 Lokaler

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 58 790 1 202 57 588
193 MWh 130 291 9 068 121 233
500 MWh 324 242 9 068 315 174
1 000 MWh 633 537 17 809 615 728
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Nya Mina sidor

Allt du behöver samlat på ett ställe. Följ energianvändningen, jämför, analysera, ställ larm vid avvikelser och skapa dina egna rapporter.
Till mina sidor