Hoppa till innehållet
Publicerad: 28 mars, 2018

Priser Centrala nätet

Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en liten miljöpåverkan. Här kan du se våra fjärrvärmepriser för dig som företagskund i centrala nätet.

Vår prismodell består av tre delar, energi, flöde och effekt. Här kan du se de priser som gäller för fjärrvärme just nu för dig som företagskund. Som företag räknas även flerbostadshus, innehållande fler än två bostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Energikostnaden baseras på den faktiska energianvändningen. Du betalar för varje kilowattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året, lägre på sommaren och högre på vintern.

Effektkostnaden baseras på fastighetens uppmätta värden av värmebehovet. Den högsta dygnsmedeleffekten under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för effektkostnaden under nästkommande kalenderår.

Flödeskostnaden baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Om ni har en bra anläggning som är i gott skick och underhålls regelbundet behöver inte lika mycket vatten passera, vilket också gör att priset blir lägre.

 

Alla priser anges exkl. moms.

 

2021

Uppmätt effekt (kW) Fast pris kr/år Effektpris kr/år
10-29 kW 1 139 1 032 x E
30-199 kW 8 594 774 x E
200-499 kW 16 877 731 x E
500- kW 37 584 688 x E

2022

Uppmätt effekt (kW) Fast pris kr/år Effektpris kr/år
10-29 kW 1 145 1 038 x E
30-199 kW 8 637 778 x E
200-499 kW 16 961 735 x E
500- 37 772 692 x E

E – värdet = din fastighets uppmätta effekt.

2021

Energipris kr/MWh
Kvartal 1 och 4 299
Kvartal 2 och 3 234

2021

Flöde kr/m3, exkl moms
Kvartal 1 och 4 2,14

2022

Energipris kr/MWh
Kvartal 1 och 4 306
Kvartal 2 och 3 239

2022

Flöde kr/m3, exkl moms
Kvartal 1 och 4 2,15

PRISINFORMATION KUNDKATEGORIER

2021 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 49 096 1 133 47 963
193 MWh 111 281 8 594 102 687
500 MWh 274 704 8 594 266 110
1 000 MWh 537 125 16 877 520 248

2022 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 49 788 1 145 48 633
193 MWh 112 889 8 637 104 252
500 MWh 278 801 8 637 270 164
1 000 MWh 545 258 16 961 528 297

2021 Kundkategori 3 Lokaler

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 53 701 1 139 52 562
193 MWh 118 618 8 594 110 024
500 MWh 294 697 8 594 286 103
1 000 MWh 575 230 16 877 558 353

2022 Kundkategori 3 Lokaler

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 54 409 1 145 53 264
193 MWh 120 271 8637 111 634
500 MWh 298 917 8 637 290 280
1 000 MWh 583 597 16 961 566 636
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.

Dela  Share on facebook

Nya Mina sidor

Allt du behöver samlat på ett ställe. Följ energianvändningen, jämför, analysera, ställ larm vid avvikelser och skapa dina egna rapporter.
Till mina sidor