Priser Centrala nätet

Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en liten miljöpåverkan. Här kan du se våra fjärrvärmepriser för dig som företagskund i centrala nätet.

Vår prismodell består av tre delar, energi, flöde och effekt. Här kan du se de priser som gäller för fjärrvärme just nu för dig som företagskund. Som företag räknas även flerbostadshus, innehållande fler än två bostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Energikostnaden baseras på den faktiska energianvändningen. Du betalar för varje kilowattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året, lägre på sommaren och högre på vintern.

Effektkostnaden baseras på fastighetens uppmätta värden av värmebehovet. Den högsta dygnsmedeleffekten under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för effektkostnaden under nästkommande kalenderår.

Flödeskostnaden baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Om ni har en bra anläggning som är i gott skick och underhålls regelbundet behöver inte lika mycket vatten passera, vilket också gör att priset blir lägre.

 

Alla priser anges exkl. moms.

 

2019

Uppmätt effekt (kW) Fast pris kr/år Effektpris kr/år
10-29 kW 1 128 1 019 x E
30-199 kW 8 508 764 x E
200-499 kW 16 709 722 x E
500- kW 37 211 679 x E

2020

Uppmätt effekt (kW) Fast pris kr/år Effektpris kr/år
10-29 kW 1 133 1 024 x E
30-199 kW 8 551 768 x E
200-499 kW 16 793 726 x E
500- kW 37 397 682 x E

E – värdet = din fastighets uppmätta effekt.

2019

Energipris kr/mWh
Kvartal 1 och 4 287
Kvartal 2 och 3 224

2020

Energipris kr/mWh
Kvartal 1 och 4 297
Kvartal 2 och 3 232

2019

Flöde kr/m3, exkl moms
Kvartal 1 & 4 2,07

2020

Flöde kr/m3, exkl moms
Kvartal 1 & 4 2,12

PRISINFORMATION KUNDKATEGORIER

2019 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter

Årlig förbrukning mWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 mWh 47 795 1 128 46 667
193 mWh 108 252 8 508 99 744
500 mWh 266 991 8 508 258 483
1 000 mWh 521 855 16 709 505 146

2020 Kundkategori 2 Flerbostadshus / Kundkategori 4 Samfälligheter

Årlig förbrukning mWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 mWh 48 706 1 133 47 573
193 mWh 110 413 8 551 101 862
500 mWh 272 523 8 551 263 972
1 000 mWh 532 859 16 793 516 066

2019 Kundkategori 3 Lokaler

Årlig förbrukning mWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 mWh 52 331 1 128 51 203
193 mWh 115 470 8 508 106 962
500 mWh 286 664 8 508 278 156
1 000 mWh 559 345 16 709 542 636

2020 Kundkategori 3 Lokaler

Årlig förbrukning mWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 mWh 53 341 1 133 52 208
193 mWh 118 622 8 551 110 071
500 mWh 294 313 8 551 285 762
1 000 mWh 575 128 16 793 558 335
Senast uppdaterad: 7 november, 2019
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, bästa värmelösningen och den snabbaste kommunikationslösningen. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.

Dela  Share on facebook

Nya Mina sidor

Med Mina sidor tar du enkelt kontroll över din energianvändning. Logga in på Mina sidor och se mer detaljerad energistatistik för både din el och fjärrvärme.
Till mina sidor