Priser Norrfjärden och Sjulnäs

Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en liten miljöpåverkan. Här kan du se våra fjärrvärmepriser för dig som företagskund i våra smånät, Norrfjärden och Sjulnäs.

Vår prismodell består av tre delar, energi, flöde och effekt. Här kan du se de priser som gäller för fjärrvärme just nu för dig som företagskund. Som företag räknas även flerbostadshus, innehållande fler än två bostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Energikostnaden baseras på den faktiska energianvändningen. Du betalar för varje kilowattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året, lägre på sommaren och högre på vintern.

Effektkostnaden baseras på fastighetens uppmätta värden av värmebehovet. Den högsta dygnsmedeleffekten under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för effektkostnaden under nästkommande kalenderår.

Flödeskostnaden baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Om ni har en bra anläggning som är i gott skick och underhålls regelbundet behöver inte lika mycket vatten passera, vilket också gör att priset blir lägre.

 

Alla priser anges exkl. moms.

 

2019

Uppmätt effekt (kW) Fast pris kr/år Effektpris kr/år
10-29 kW 1 377 1 201 x E
30-199 kW 10 386 901 x E
200-499 kW 20 396 851 x E
500- kW 45 420 801 x E

E – värdet = din fastighets uppmätta effekt.

2019

Energipris kr/mWh
Kvartal 1 och 4 351
Kvartal 2 och 3 271

2019

Flöde kr/m3
Kvartal 1 och 4 2,03

PRISINFORMATION KUNDKATEGORIER

2019 Kundkategori 2 Flerbostadshus

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 56 805 1 377 55 428
193 MWh 128 990 10 386 118 604
500 MWh 317 745 10 386 307 359
1 000 MWh 621 327 20 395 600 932

2019 Kundkategori 3 Lokaler

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 62 104 1 377 60 727
193 MWh 137 387 10 386 127 001
500 MWh 340 647 10 386 330 261
1 000 MWh 664 964 20 395 644 569

2019 Kundkategori 4 Samfälligheter

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 56 805 1 377 55 248
193 MWh 128 990 10 386 118 604
500 MWh 317 745 10 386 307 359
1 000 MWh 621 327 20 395 600 932
Senast uppdaterad: 22 januari, 2019
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, bästa värmelösningen och den snabbaste kommunikationslösningen. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.

Dela  Share on facebook

Nya Mina sidor

Med Mina sidor tar du enkelt kontroll över din energianvändning. Logga in på Mina sidor och se mer detaljerad energistatistik för både din el och fjärrvärme.
Till mina sidor