Hoppa till innehållet

Priser Norrfjärden och Sjulnäs

Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en liten miljöpåverkan. Här kan du se våra fjärrvärmepriser för dig som företagskund i våra smånät, Norrfjärden och Sjulnäs.

Vår prismodell består av tre delar, energi, flöde och effekt. Här kan du se de priser som gäller för fjärrvärme just nu för dig som företagskund. Som företag räknas även flerbostadshus, innehållande fler än två bostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Energikostnaden baseras på den faktiska energianvändningen. Du betalar för varje kilowattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året, lägre på sommaren och högre på vintern.

Effektkostnaden baseras på fastighetens uppmätta värden av värmebehovet. Den högsta dygnsmedeleffekten under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för effektkostnaden under nästkommande kalenderår.

Flödeskostnaden baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Om ni har en bra anläggning som är i gott skick och underhålls regelbundet behöver inte lika mycket vatten passera, vilket också gör att priset blir lägre.

 

Alla priser anges exkl. moms.

 

2023

Uppmätt effekt (kW) Fast pris kr/år Effektpris kr/år
10-29 kW 1 467 1 284 x E
30-199 kW 11 069 963 x E
200-499 kW 21 738 910 x E
500- kW 48 410 856 x E

E – värdet = din fastighets uppmätta effekt.

2023

Energipris kr/mWh
Kvartal 1 och 4 420
Kvartal 2 och 3 325

2023

Flöde kr/m3
Kvartal 1 och 4 2,24

PRISINFORMATION KUNDKATEGORIER

2023 Kundkategori 2 Flerbostadshus/Samfälligheter

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 64 154 1 467 62 687
193 MWh 146 141 11 069 135 072
500 MWh 361 095 11 069 350 026
1 000 MWh 707 049 21 738 685 311

2023 Kundkategori 3 Lokaler

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 69 852 1 467 68 385
193 MWh 155 199 11 069 144 130
500 MWh 385 790 11 069 374 721
1 000 MWh 754 101 21 738 732 363
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Nya Mina sidor

Allt du behöver samlat på ett ställe. Följ energianvändningen, jämför, analysera, ställ larm vid avvikelser och skapa dina egna rapporter.
Till mina sidor