Hoppa till innehållet
Publicerad: 16 april, 2018

Priser Norrfjärden och Sjulnäs

Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en liten miljöpåverkan. Här kan du se våra fjärrvärmepriser för dig som företagskund i våra smånät, Norrfjärden och Sjulnäs.

Vår prismodell består av tre delar, energi, flöde och effekt. Här kan du se de priser som gäller för fjärrvärme just nu för dig som företagskund. Som företag räknas även flerbostadshus, innehållande fler än två bostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Energikostnaden baseras på den faktiska energianvändningen. Du betalar för varje kilowattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året, lägre på sommaren och högre på vintern.

Effektkostnaden baseras på fastighetens uppmätta värden av värmebehovet. Den högsta dygnsmedeleffekten under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för effektkostnaden under nästkommande kalenderår.

Flödeskostnaden baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Om ni har en bra anläggning som är i gott skick och underhålls regelbundet behöver inte lika mycket vatten passera, vilket också gör att priset blir lägre.

 

Alla priser anges exkl. moms.

 

2021

Uppmätt effekt (kW) Fast pris kr/år Effektpris kr/år
10-29 kW 1 391 1 217 x E
30-199 kW 10 490 912 x E
200-499 kW 20 600 862 x E
500- kW 45 875 811 x E

2022

Uppmätt effekt (kW) Fast pris kr/år Effektpris kr/år
10-29 kW 1 398 1 223 x E
30-199 kW 10 542 917 x E
200-499 kW 20 703 867 x E
500- kW 46 104 815 x E

E – värdet = din fastighets uppmätta effekt.

2021

Energipris kr/mWh
Kvartal 1 och 4 366
Kvartal 2 och 3 283

2021

Flöde kr/m3
Kvartal 1 och 4 2,10

2022

Energipris kr/mWh
Kvartal 1 och 4 375
Kvartal 2 och 3 290

2022

Flöde kr/m3
Kvartal 1 och 4 2,11

PRISINFORMATION KUNDKATEGORIER

2021 Kundkategori 2 Flerbostadshus/Samfälligheter

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 58 365 1 391 56 974
193 MWh 132 628 10 490 122 138
500 MWh 327 004 10 490 316 514
1 000 MWh 639 660 20 600 619 060

2022 Kundkategori 2 Flerbostadshus/Samfälligheter

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 59 189 1 398 57 791
193 MWh 134 574 10 542 124 032
500 MWh 331 964 10 542 321 422
1 000 MWh 649 508 20 703 628 805

2021 Kundkategori 3 Lokaler

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 63 744 1 391 62 353
193 MWh 141 162 10 490 130 672
500 MWh 340 647 10 490 339 786
1 000 MWh 664 964 20 600 663 409

2022 Kundkategori 3 Lokaler

Årlig användning MWh Total kostnad kr/år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 64 599 1 398 63 201
193 MWh 143 162 10 542 132 620
500 MWh 355 379 10 542 344 837
1 000 MWh 694 133 20 703 673 430
Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.

Dela  Share on facebook

Nya Mina sidor

Allt du behöver samlat på ett ställe. Följ energianvändningen, jämför, analysera, ställ larm vid avvikelser och skapa dina egna rapporter.
Till mina sidor