Hoppa till innehållet

Anslutning högspänning 1-5 MW

Det här är en översikt över processen för högspänningsanslutningar till vårt lokala elnät, det vill säga anslutningar med effektbehov på 1-5 Megawatt. Processtegen och de angivna tidsangivelserna kan ses som uppskattningar, då det varierar från fall till fall.

Anslutningsindikation
Ärendet inleds genom att ni kontaktar oss för en anslutningsindikation. För att vi ska kunna genomföra detta behöver vi få veta er önskade effekt, en planerad geografisk plats och önskad tidpunkt för anslutningen.

Inom ca. en månad ger vi er en grov uppskattning av kostnader, möjliga tekniska lösningar och en ungefärlig tidplan för genomförandet.

Nätutredning/förstudie
Nästa steg är att vi gör en nätutredning som går in djupare på tekniska och ekonomiska förutsättningar för anslutningen, samt en mer precis tidsuppskattning.

Sedan ger vi er förslag på teknisk lösning, kalkylerad offert och en tidsplan för projektet. Samtidigt får ni en effektreservation i elnätet som gäller från beställningen av nätutredningen och under offertens giltighetstid.

För detta moment utgår en kostnad på 10kkr/MW.

Projektering/markåtkomst/Bygg
När vi mottagit er beställning så påbörjar vi materialbeställning, detaljplanering och lägger in projektet i vår arbetsplanering. I projekteringsfasen tar vi fram precisa tekniska specifikationer och vi leder dialog och tecknar avtal med berörda markägare där eventuella ledningar ska dras. Beroende på projektets omfattning beräknas den nya anläggningen kunna anslutas till elnätet inom 6–18 månader.

Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Våra rådgivare hjälper dig gärna. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.

Dela  Dela på Facebook Dela på Likedin

Nya Mina sidor

Allt du behöver samlat på ett ställe. Följ energianvändningen, jämför, analysera, ställ larm vid avvikelser och skapa dina egna rapporter.
Till mina sidor