Hoppa till innehållet

Aktuellt marknadsläge

Prognos för september

Högre pris

Påverkande faktorer

Ökad elanvändning

Stora prisvariationer beroende på hur mycket det blåser

Begränsningar i elöverföring mellan norr och söder

Under hösten kan vi förvänta oss stigande elpriser i hela landet, dock med stora prisskillnader från dag till dag, mycket beroende på hur mycket det blåser.

Prisskillnaderna inom landet fortsätter att vara stora, med förhållandevis lågt elpris i norr och högt pris i söder. Det är dock stora prisvariationer från dag till dag och speciellt under helgerna när elanvändningen är låg, kan även den södra landsänden ha lägre elpris. Framöver när semesterperioden närmar sig sitt slut kan vi förvänta oss stigande elpriser, så det är viktigt att även titta framåt och inte bara hur det ser ut precis nu. Prognosen tyder på att det kan bli höga elpriser i vinter, i synnerhet i söder. Det finns flera faktorer som pekar mot stigande elpriser. I södra Norge är det dåligt med vatten i magasinen. Efterfrågan från kontinenten är stor och den höga prisnivån där smittar av sig på södra Skandinavien. I norra Sverige och i norra Norge råder dock begränsad överföringskapacitet i stamnätet, vilket stänger inne kraften i dessa områden och elpriset förväntas tidvis bli synnerligen lågt. Detta innebär att norra Sverige troligen får en liten prisdipp i augusti men under hösten räknar vi med prisuppgångar i hela landet.


Personalbild Personalbild

Kontakta oss

Våra rådgivare hjälper dig med smartaste elavtalet, rätt värmelösning och den snabbaste uppkopplingen. Du når alla våra rådgivare på telefon 0911-648 00.

Dela  Share on facebook

Nyhetsbrev för företag

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för företag.
Anmäl dig