Varför ändrar ni priserna på fjärrvärmen från 1/1 2020?

Vi investerar kontinuerligt för att säkra våra leveranser samt möjliggöra hållbara värmeleveranser till piteborna.
Dessa investeringar, samt ändrade kostnader för bland annat biobränsle i smånäten (Roknäs och Norrfjärden) samt ökad kostnad för hetvatten i det centrala nätet är faktorer som utgör vår prisjustering.
Läs mer: www.piteenergi.se/privat/fjarrvarme/fjarrvarmepriser

Senast uppdaterad: 28 april, 2020