Varför ändrar ni priserna på fjärrvärmen från 1/1 2019?

Vi investerar kontinuerligt för att säkra våra leveranser samt möjliggöra hållbara värmeleveranser till Piteborna.
Dessa investeringar, samt ändrade kostnader för bland annat biobränsle i smånäten (Roknäs och Norrfjärden) samt ökad kostnad för hetvatten i det centrala nätet är faktorer som utgör en prisjustering på totalt 1,5% from 1/1 2019.
Läs mer: www.piteenergi.se/privat/fjarrvarme/fjarrvarmepriser

Senast uppdaterad: 13 mars, 2019