Om cookiesOm webbplatsen

Skatteregler

Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att producera sin egen el. Från och med 1 januari 2015 har du som mikroproducent av egen el möjlighet att ta del av en skattereduktion på 60 öre/kWh på den el som du säljer vidare. Max skattereduktion är 18 000 kr/år (30 000 kWh/år) och reduktionen görs på din inkomstdeklaration. För mer information kontakta Skatteverket (www.skatteverket.se)

Klicka här för senaste nytt från Skatteverket.

”Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el”

ROT-avdrag

Arbetet utgör ca 10% av total kostnaden och berättigar till 30% ROT avdrag. Gäller endast på permanent bostad. Mer information om ROT-avdraget finns på www.skatteverket.se

Investeringsstöd till solceller

Investeringsstöd till solceller kan ges enligt Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Regeringen har avsatt medel för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Ansökningsprocessen sköts av länsstyrelserna inom respektive län. Fördelningen till respektive län fastställs av Energimyndigheten.

Ny stödnivå från 1 januari 2015

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna.

Läs mer om skattereduktion Här