Om cookiesOm webbplatsen

Dina rättigheter

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg och nöjd med oss på PiteEnergi. Välkommen att höra av dig om vi inte uppfyller dina förväntningar. Mer om dina rättigheter kan du läsa i 11 kap. ellagen.

Så här gör du om du inte är nöjd 

Kontakta vår kundservice på tel 0911-648 00 eller via email kundservice@piteenergi.se.

Andra organ för information och tvistlösning

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning finns det externa parter du kan vända dig till;

Kommunens konsumentvägledare
Kommunen bistår i regel med rådgivare som är opartiska och kan ge dig råd. Vi rekommenderar att du kontaktar din kommun och frågar efter deras konsumentvägledare.

Oberoende användarrådgivning
Hos din kommun kan du få oberoende rådgivning om energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler utan kostnad. På energimyndighetens sida hittar du energirådgivaren för din kommun. www.energimyndigheten.se

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
En självständig byrå som ger information, råd och vägledning i energifrågor utan kostnad. Vi rekommenderar att du kontaktar Konsumenternas Energimarknadsbyrå om du är missnöjd med ett beslut från PiteEnergi. www.energimarknadsbyran.se

Allmänna reklamationsnämnden
Till Allmänna Reklamationsnämnden kan du vända dig för hjälp i olika konsumenttvister. Denna statliga myndighet prövar ditt ärende opartiskt och kostnadsfritt.  www.arn.se

Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet. De tar emot dina synpunkter angående t.ex. el- och fjärrvärmemarknaden. De inspekterar bl.a. våra nätavgifter, så som anslutningsavgifter samt vår leveranskvalitet. www.ei.se

 

Ångerblankett

Finns att hämta på Konsumentverkets hemsida – www.konsumentverket.se