Om cookiesOm webbplatsen

Trädfällning

Anmälan

Trädfällning


Att fälla träd på en elledning kan vara förenat med livsfara därför skall du alltid kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning/bevakning av trädfällningen.
Om du fäller ett träd och det faller på våra ledningar och du inte har ansökt om trädbevakning, kan du bli ersättningsskyldig för uppkomna skador.
Meddelar du oss senast fem arbetsdagar innan du skall fälla träd, utför vi bevakningen utan kostnad.
Behöver du hjälp med trädfällningen kontaktar du en kunnig entreprenör för jobbet. Om du vill att vi skall utföra trädfällningen debiterar vi verklig kostnad (timkostnad) för arbetet.

Bevakning av trädfällning beställer du via formuläret nedan. Har du frågor är du välkommen att ringa kundservice på tel 0911-648 00.

* innebär att fältet är obligatoriskt.

[*-Namn:]

[*-Telefonnummer dagtid:]

[*-Mobilnummer:]

[*-Epost:]

Var ska bevakningen utföras?

[*-Gatuadress:]

[*-Postnummer:]

[*-Postort:]

[*-Kommun:]

[*-Anläggningsid:]

Sifferkod på fakturan från ditt elnätbolag. Är elnätbolagets id-nummer för elanläggningen. Förkortas ibland "Anl id" eller "Anl nr".

[*-Önskat datum(åååå-mm-dd):]

Meddela oss minst fem arbetsdagar i förväg, så utför vi bevakningen utan kostnad.