Om cookiesOm webbplatsen

Ändring av servis

Servis-ändringar / utflyttning av elmätare

I samband med nyanslutningar av småhus och fritidshus, monteras numera alltid elmätaren i ett mätarskåp utomhus på fasaden.
Fram till 1960-talet installerades vanligen elmätaren inomhus, tex på vind eller i källare. Genom att i dessa äldre hus flytta ut elmätaren till ett nytt fasadmätarskåp uppnås flera fördelar:

· Ökad brandsäkerhet då gammalt material i mätartavlor, centraler, ledningar, genomföringar mm ersätts av nytt material.
· Huvudsäkringarna får bättre kylning vintertid och kan då förväntas åldras långsammare.
· Lättare att göra elanslutning till sidobyggnad, kabeln dras då från fasadmätarskåpet istället för elcentralen inne.
· Piteenergi kan göra service och kontroll av elmätaren även om ingen är hemma.

PiteEnergi erbjuder servisändringar enligt följande

Typ nr Nuvarande utförande Ändring Pris inkl moms*)
1. Jordkabelservis med elmätare i fasadmätarskåp. Kund avser flytta befintligt fasadmätarskåp.
Skarvning av befintlig jordkabelservis.
Löpande med takpris 3.750 kr
2. Servis i luften (isolerad eller blanktråd), elmätare inomhus. Ändring till jordkabelservis.
Utflyttning av elmätare till fasadmätarskåp
Fast pris 3.750 kr.
Fasadmätarskåp ingår ej
3. Jordkabelservis, säkringslåda på husets sockel, elmätare inomhus. Skarvning av befintlig jordkabelservis, till fasadmätarskåp.
Utflyttning av elmätare till fasadmätarskåp
Om fasadmätarskåpet är inom 5 meter från gamla säkringslådan: Ingen kostnad.
Övriga fall: Som punkt 1.
Fasadmätarskåp ingår ej.

*) Beroende på förutsättningarna kan högre pris komma att gälla i enskilda fall. Kostnad för anlitande av behörig elinstallatör tillkommer, se nedan.

 

Vem gör vad

Kunden/fastighetsägaren

 • Anlitar behörig elinstallatör för arbete och elmaterial i egen elanläggning, och står för dessa kostnader (bland annat fasadmätarskåpet).
 • Friläggning av befintlig jordkabelservis i de fall den skall skarvas.
 • Grävning av kabelgrav på egen tomt,
 • Återställning efter grävning

Behörig elinstallatör

 • Upprättar för- och färdiganmälan till Piteenergi
 • Leverans och uppsättning av fasadmätarskåp
 • Ny huvudledning mellan fasadmätarskåp och elcentral
 • Demonterar gamla mätartavlan
 • Utför eventuella övriga justeringar i kundens elanläggning.

AB Piteenergi

 • Tillhandahåller serviskabel
 • Kopplar in serviskabel i bägge ändar
 • Flyttar och plomberar elmätare
 • Övriga åtgärder i Piteenergis matande elnät.

För ytterligare information, ring oss på 0911-648 00.