Om cookiesOm webbplatsen

Säkerhetsavstånd till högspänningsledningar

Om exempelvis en byggnad uppförs eller ett träd planteras för nära en elledning kan det innebära risk att någon person, någons egendom eller elledningen i sig skadas.

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger därför vilket minsta avstånd det ska vara mellan elledningar och andra anläggningar. Elnätsföretag är skyldiga att ta hänsyn till dessa säkerhetsavstånd när en elledning uppförs. På samma sätt ska den som planerar att förändra markanvändningen under eller intill en elledning, eller ger tillstånd till sådana åtgärder, känna till och ta hänsyn till de säkerhetsavstånd som gäller för just den elledningen.

Att förändra markanvändning kan som exempel vara att plantera buskar/träd, anlägga en väg eller ett trädgårdsland, förlägga jordvärmeslang, bygga staket/stängsel eller jakttorn, uppföra utöka eller förändra en byggnad.

Avstånd mellan PiteEnergi högspänningsledning och annan anläggning/plats

I tabellen nedan ser du det minsta tillåtna horisontella avstånd mellan PiteEnergis högspänningsledningar och andra anläggningar/platser.
Uppstår osäkerhet eller frågor rekommenderar vi dig att alltid ta kontakt med oss för samråd, via kundservice@piteenergi.se eller 0911-648 00.

Med minsta horisontella avstånd avses avståndet mellan högspänningsledningens närmaste del och annan anläggnings närmaste del. Tänk även på de anläggningsdelar som finns uppe i luften och t.ex. stag som sticker ut på sidan om ledningen. Se exempel på bild nedan.

 

elnat

 

Årlig besiktning

PiteEnergi utför besiktningar årligen och då kontrollerar vi även vad som finns i ledningsgatorna, alltså under eller intill elledningarna. Vid en besiktningsanmärkning om att minsta avstånd till andra anläggningar inte är godkänt tar PiteEnergi kontakt med berörd fastighetsägare. Fastighetsägaren kan sedan behöva göra en åtgärd för att säkerställa säkerhetsavståndet mellan egen anläggning/plats och intilliggande elledning.

Du som fastighetsägare är alltid välkommen att kontakta handläggaren vid frågor eller funderingar i ärendet.

Anläggning/plats Minsta horisontella avstånd till PiteEnergis högspänningsledningar (meter) Hänvisning
Bostadshus, byggnad, växthus, upplag, virkesupplag, jakttorn, bullerplank, plank 5 (10-20kV elledning)
15 (Transformator på stolpe)
15* (45kV elledning)
ELSÄK-FS 2008:1
Trafikverket
PiteEnergi
Väg, gc-väg, skoterled 5 (10-20kV elledning)
15* (45kV elledning)
ELSÄK-FS 2008:1
Trafikverket
PiteEnergi
Brännbart upplag 15 ELSÄK-FS 2008:1
Skolgård, idrotts- och campingplats, bad- och lekplats, åskådarplats, golfbana 20 ELSÄK-FS 2008:1
Område med Explosionsrisk. T.ex. bensinstationer och vissa typer av p-platser 50 ELSÄK-FS 2008:1
Träd och buskar 5 (10-20kV elledning)
15* (45kV elledning)
ELSÄK-FS 2008:1
PiteEnergi
Återkommande röjning av ledningsgata vart 6-8:e år
Belysningsstolpe Stolpens höjd + 2 PiteEnergi
Vindkraftverk, mast, mast med stag, skorsten, större byggnadsverk m.m. Avstånd enligt EBR-meddelande Nr3 2014
Markförlagd elkabel, markförlagd telekabel, VA-ledning, jordvärmeslang 4 Se även TSN Nr 21 rekommenderade avstånd.
Ledning/kabel som korsar högspänningsledning ska korsa ledningsgatan i rät vinkel och med samma avstånd från stolpar och stag.
Viltstängsel Kontakta PiteEnergi för samråd

*för anläggningar/platser/elledningar uppförda 2016 eller tidigare gäller ett minsta avstånd på 5 meter enligt ELSÄK-FS 2008:1.

För utskriftsvänligt dokument, klicka här.