Om cookiesOm webbplatsen

Avverkning

Samarbete för en tryggare elförsörjning – tack för att du meddelar oss innan du avverkar.

Har du skog i närheten av en kraftledning? Ta inga risker, ring oss före du fäller. Meddela oss om du ska avverka, vi ger kostnadsfria råd och anvisningar.

För tips, råd och meddelanden, vänligen kontakta Stefan Löfgren eller Jan Bäckström via vår växel på 0911-648 00.

 

Skogsvård och avverkning intill kraftledningar.
Inom ramen för normal skogsvård på din fastighet kan du vara oss till stor hjälp i vår ambition att öka driftsäkerheten.

Varning
Automatisk återinkoppling sker. Rör aldrig träd som lutar mot elledning utan att ha kontaktat nätägaren. 

 

Rekommendationer som ökar driftsäkerheten.

Röjning
Röj tidigt på året och ordentligt. Skadade, tvåstammiga eller dåligt rotade träd röjs bort. All björk röjs bort minst 10 meter brett på båda sidor om kraftledningen. Lämna endast kvar robusta, välväxta träd.

Gallring
Gallring alltid ända ut till skogsgatan. Lämna ingen remsa ogallrad närmast ledningen. Gallra hårt, intill ledningen, tänk på kronutvecklingen. Ta bort björk och långa, gängliga träd. Träd som lutar mot ledningen gallras också bort. Eftersträva kraftiga stammar och väl rotade träd med välformad krona.

Slutavverkning
Lämna aldrig en remsa skog mellan hyggeskant och kraftledning. Låt hellre kalhygget gå över på¨andra sidan med god marginal till ledningen. Vid avverkning av frötallar, lämna ej dessa inom fallavstånd till ledningen.

Avverkning


Använd formuläret för att meddela oss om du ska avverka skog. Vi ger kostnadsfria råd och anvisningar.
Vi återkommer för kompletterande uppgifter så snart som möjligt och senast inom 5 arbetsdagar.

* innebär att fältet är obligatoriskt.

*-Planerat datum/vecka för avverkning:

*-Fastighet:

-Koordinater för aktuell elledning (SWEREF99TM)

Från X:
Från Y:


Till X:
Till Y:

-Meddelande:

Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren

*-Företag:

*-Namn:

*-Telefonnummer:

Kontaktuppgifter till maskinförare

*-Företag:

*-Namn:

*-Telefonnummer:

*-Maskin:

*-Innehar ESA utbildning för arbete invid elledningar?

Kontaktuppgifter till maskinförare 2

-Företag:

-Namn:

-Telefonnummer:

-Maskin:

-Innehar ESA utbildning för arbete invid elledningar?