Om cookiesOm webbplatsen

Elnätsavgifter

Elnätsavgifter 

Elnätsavgifter gällande från 2018-01-01

Nätavgiften bestäms av vilken storlek du har på mätarsäkringen, med andra ord det effektanspråk du har från elnätet.

Anmärkning: Mätarsäkringen beror på amperetalet på passdelen. Ändring av passdel får endast ske av behörig elinstallatör eller av oss, men ej med tätare mellanrum än ett år. Tröga säkringar av S-märkt typ får användas.

Lägenhetstariffen tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam serviceledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.