Om cookiesOm webbplatsen

Nyanslutning och pris

Anslutning till elnätet

Behöver du en permanent eller tillfällig elanslutning till hus, fritidshus eller annan anläggning? Kontakta oss för rådgivning och prisuppgifter och offert.

Efter beställning
Ta kontakt med en behörig elektriker som tar hand om att skicka in en föranmälan till oss för anslutningen. Detta bör ske senast 6 veckor före elanslutningen. Det är viktigt att ange önskat inkopplingsdatum på föranmälan, detta för att vi ska kunna planera in arbetet. Här kan du se på kartan om din anslutning ligger inom vårt nätområde.

 

Priser 

Engångsavgift erläggs i samband med nyanslutning till vårt lågspänningsnät samt vid utökning av säkringsstorleken på abonnemanget. Avgiftens storlek beror på förutsättningarna i det enskilda fallet, samt hur stor huvudsäkring som önskas. Nedanstående priser är minimipriser. Kontakta nätplanering via vår växel på 0911-648 00 för mer information och offert.

Nedan länk till prislista för nyanslutningar.

Prislista nyanslutningar

För leveranser med kort varighet (byggkraft) gäller speciella villkor.