Om cookiesOm webbplatsen

Lägenhet

Flyttanmälan

lägenhet


Använd formuläret nedan för att anmäla din flytt från lägenhet. Vi vill veta att ni flyttar 1 månad i förväg så att vi kan läsa av er elmätare vid rätt tidpunkt. Då får ni en sluträkning på exakt den mängd el som ni förbrukat.

* innebär att fältet är obligatoriskt.

Grunduppgifter

*-Kundnummer:

*-Telefonnummer dagtid:

*-Epost:

*-Flyttdatum enligt kontrakt:Innan flytt

*-Gatuadress:

*-Postnummer:

*-Ort:

Efter flytt

*-Ny gatuadress:

*-Postnummer:

*-Ort:

Fastighetsuppgifter

*-Fastighetsägare:

*-Telefonnummer, fastighetsägare:

*-Anläggningsid:

*-Namn:

Uppgifter om ny kund

*-Namn:

*-Telefonnummer:

-E-post:

*-Personnummer:

*-faktureringsadress: