Om cookiesOm webbplatsen

Energiskatt

Överflyttning av skattskyldighet till elnätsföretagen

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebäratt ditt elnätsföretag fakturerar dig för energiskatten på el istället för elhandelsföretaget som det var tidigare. Den skillnad du märker är att en fakturapost flyttar från ett ställe till ett annat. Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 0911-648 00.

———————————————————————————————————

Höjd energiskatt på el från den 1 juli 2017

Riksdagen har beslutat att säga ja till regeringens propositionsförslag att höja energiskatten på el med 3 öre per kWh (3,75 öre per kWh inkl. moms).

Denna höjning är en del i Energiöverenskommelsen där höjningen av energiskatten skall finansiera sänkningen av fastighetsskatten för vattenkraftverk och att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer avvecklas.

Energiskatten på el som används i vissa kommuner i norra Sverige* var tidigare 24,88 öre/kWh (19,9 öre/kWh exkl. moms). Från 1 juli 2017 höjdes den till 28,63 öre/kWh (22,9 öre/kWh exkl. moms). Detta är på grund av att du som privatperson har rätt till ett skatteavdrag på 12 öre/kWh (9,6 öre/kWh exkl. moms). Avdraget sker direkt på din elfaktura.

Övriga kommuner i Sverige betalade tidigare 36,88 öre/kWh (29,5 öre/kWh exkl. moms). Från 1 juli 2017 höjdes den till 40,63 öre/kWh (32,5 öre/kWh exkl. moms).

*Reducerad energiskatt avser Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands län samt kommunerna Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung, Orsa, Älvdalen och Torsby