Om cookiesOm webbplatsen

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet hos PiteEnergi

Allt vi gör på PiteEnergi utgår från en omsorg om vår närmiljö, människorna och verksamheterna i regionen. Förutom omtänksamhet och kundnytta är hållbarhet en av våra 3 värderingar. Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och även omfatta våra kunder, medarbetare och andra intressenter.

Klicka Här för att läsa om vår hållbarhetspolicy

 

Hållbarhetsredovisning_2017

 

 

AB PiteEnergi sv_Sida_1

 

 

 

 

 

100 fornybart

 

Läs eller ladda ner vår Kvalitets-och miljöpolicy

Att aktivt arbeta med miljöfrågor är viktigt för oss på PiteEnergi. I samarbete med leverantörer och kunder strävar vi alltid efter så liten miljöpåverkan som möjligt, både lokalt och globalt. PiteEnergi ska vara ett föredöme för andra.

Inom PiteEnergi har vi ett flertal verksamheter som på olika sätt påverkar miljön. Verksamheter vi dagligen strävar efter att förbättra och därigenom bidra till en hållbar utveckling. Några exempel på vårt ständigt pågående miljöarbete är:

  • Fjärrvärmeutbyggnaden är en viktig del i vår strävan att bidra till en bättre miljö. Idag produceras ca 97 procent av fjärrvärmenätets energibehov med hjälp av överskottsvärme från miljövänliga processer vid Smurfit Kappa och SCA/ Vattenfall.
  • Fjärrvärmen i Piteå släpper ut 10 gr koldioxid per kWh. Snittet i Sverige ligger på 80 gr/ kWh.
  • AB PiteEnergi och Piteenergi Handel AB är sedan 2011 certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001:2004. Detta ställer hårda krav på oss att ständigt fokusera på förbättringar inom miljöområdet.
  • Vi färdigställer en unik och miljövänlig anläggning för kraft- och värmeproduktion i Hortlax.

PiteEnergi var först i Piteå med att skaffa elbil. Fordonsparken kompletteras löpande och målet är att samtliga fordon ska vara miljöklassade i framtiden.

elbil
Mitsubishi elbil. Inköpt 2011.

 

solcell2

PiteEnergi har byggt en solcellspark i forskningssyfte. Läs mer här.

Utsläpp från vår fjärrvärmeproduktion

2011: 7,7 gram CO2 per kWh.

2012: 10,5 gram CO2 per kWh.

2013: 2,0 gram CO2 per kWh.

2014: 2,5 gram CO2 per kWh.

2015: 2,5 gram CO2 per kWh.

2016: 3,3 gram CO2 per kWh.