Om cookiesOm webbplatsen

Koncernen

Energibranschen viktig spelare i samhällets utveckling

PiteEnergi har under de senaste åren genomfört ett antal aktiviteter som syftar till ett hållbart samhälle, bl a att vi sedan 2014 säljer endast förnybar el. Våra fordon byts succesivt ut och inom kort är 22 % av våra personbilar antingen rena elbilar eller el-hybrider – det är vi stolta över. I höstas färdigställdes vår andra solcellspark, ett samarbete med PnF där Sveriges 5:e största anläggning nu vilar på Acusticums tak.

Branschen brottas med kundernas förtroende, något vi faktiskt är lite förvånade över eftersom våra kundundersökningar visar att våra kunder är hyfsat nöjda. En del i resultatet kommer sannolikt från att vi under slutet av 2013 året avvecklade det s.k. ”tillsvidare priset” för de av våra kunder som ej gjort ett aktivt val av elavtal. Många elhandelsbolag har kvar denna produkt, ofta med oskäligt hög marginal. Vi tar vårt ansvar genom denna aktion och hoppas att fler inom branschen följer våra goda exempel – detta är vägen till förtroende från omvärlden.

EU-kommissionen har energi högt på agendan och den s.k. Energiunionen är ett av de prioriterade områden som aktualiseras under 2015 och framåt. Exakt vad det innebär för branschen och företaget är i dagsläget oklart, men en sak är helt säker – det kommer att påverka oss lokalt och även energisystemet i norden och Europa i framtiden. Det ställer krav på omvärldsspaning och att vi skaffar oss handlingsutrymme genom att säkerställa vår leveranssäkerhet och vårt kundbemötande. Om vi agerar proaktivt skapar vi en bra möjlighet att möjliggöra en hållbar utveckling för Piteå och regionen!


Daniel Fåhraeus, Vd.
_____________________________________________________________________________________

Årsredovisning – AB PiteEnergi 2016

Organisationsnummer 556330-9227

____________________________________________________________________
Styrelse

(Klicka här för att se bilder på styrelsemedlemmarna)

Lars-Olof Pettersson, ordförande
Maria Fäldt, vice ordförande
Åke Forslund, ledamot
Christer Lindström, ledamot
Torgny Långström, ledamot
Ulf Karlsson, ledamot
Gunnar Lundkvist, extern ledamot
Vailet Lindkvist, ledamot
Stefan Tengman, Arbetstagarrepresentant SEKO, suppleant
Eva Danielsson, Arbetstagarrepresentant Vision
Jens Levander, Arbetstagarrepresentant SEKO
Ulf Marklund, Arbetstagarrepresentant Vision, suppleant

_____________________________________________________________________________________

 Fakta

– Modernt och lokalt förankrat energibolag
– Fem affärsområden: Elhandel, Bredband, Fjärrvärme, Elnät samt Kraftproduktion
– Stödfunktioner från avd. Marknad samt Personal- och Ekonomi.
– Helägt av Piteå Kommunföretag (Pikab) sen 8/6 2009.
– Ca 100 anställda, omsättning ca 450 MSEK.
– Firade 100-årsjubileum 2009
– Aktivt arbete med miljöfrågor är prioriterat.
– Hos oss är människan lika viktig som tekniken
– Är andelsägare i Sikfors kraftverk samt Lillpite Kvarn där vi producerar egen vattenkraftbaserad ”Grön el”.

_____________________________________________________________________________________

Historik

I mitten av 1890-talet diskuterades det i Piteå om behovet av att en ”centralstation för elektrisk belysning” skulle byggas. Företaget Luth & Roséns i Stockholm den 2/2 1895 med ett kostnadsförslag på en lbelysningsanläggning omfattande bl. a. en ångmaskin på 52 hästkrafter, 2 shuntlindade dynamomaskiner, 22 st båglampor med tillbehör, ledningsnät (exkl. stolpar) samt montage för totalt ca 22 000 kronor.I Pitebygden installerades den första elbelysningen på Munksundssågen 1890. Storfors sågverk följde efter och fick elektriskt ljus 1898. Och på den vägen är det…

_____________________________________________________________________________________